Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keuruun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 17.01.2022/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Lausunnon antaminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Valitus koskien kaupunginhallituksen päätöstä oikaisuvaatimukseen 18.10.2021 § 266

 

KH 17.01.2022 § 7  

21/00.01.03/2022  

 

Valmistelija Hallintojohtaja Sari Karhu, sari.karhu(at)keuruu.fi, p 040 648 3929

Päätös Hyväksyttiin.

Henry Träff poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (palvelussuhdejäävi).

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa lausuntonaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle seuraavaa:

Keuruun Sähkö Oy on Keuruun kaupungin konserniin kuuluva yhtiö.

Kaupungin konsernijohdon muodostavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja. (Hallintosääntö, 4 luku, 21 §). Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt niin hallintosäännön kuin konserniohjeenkin, jotka yhdessä määrittävät kaupunginvaltuuston ja -hallituksen välisen työn- ja vastuunjaon konserniohjauksessa.

Keuruun kaupungin hallintosääntö (pdf) (www.keuruu.fi/paatoksenteko/saannot-ja-ohjeet)

Kaupunginhallitus on kokouksissaan 21.6.2021 ja 16.8.2021 hoitanut sille hallintosäännössä määriteltyjä konsernijohdon tehtäviä hallintosäännössä määritellyn tehtävänjaon mukaisesti, kun se on kuullut Keuruun Sähkö Oy:n toimitusjohtajan tilannekatsaukset ja käsitellyt Keuruun Sähkö Oy:n omistajanohjausta. 21.6.2021 pidetyssä kokouksessa yhtiökokousedustajan evästys on käsitelty julkisena asiana, minkä lisäksi yhtiö on tiedustellut konsernijohdon mielipidettä yhtiön omistusjärjestelyiden muutokseen. Koska jälkimmäisen asian taustatiedot sisälsivät yhtiön toimintaan liittyviä liikesalaisuuksia, se käsiteltiin salaisena. Omistusjärjestelyihin liittyvää asiaa käsiteltiin uudelleen 16.8.2021 myös salaisena johtuen liikesalaisuuksista. Valittajalle on kuitenkin lähetetty ote 16.8.2021 käsitellystä asiasta salaiset osat peittäen. Kokouksissa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Keuruun Sähkö Oy:n yhtiökokous ja hallitus on tehnyt kesäkuun ja elokuun kokouksissa näihin asiohin liittyvät päätökset oman päätösvaltansa puitteissa. Yhtiön pöytäkirjat eivät ole julkisia, mutta yhtiö on tiedottanut toteutuneista omistusjärjestelymuutoksista heti päätösten jälkeen elokuussa 2021.

Valittajan vaatimukset:

16.8.2021, § 4 (salaisena käsitelty asia, josta valittaja on saanut otteen salaiset osat peitettynä): Fortumin Power and Heat Oy:n omistamien Keuruun Sähkö Oy:n osakkeita koskevan puoltavan ostopäätöksen kumoaminen.

21.6.2021§, 2 (salainen asia). Keuruun Sähkö Oy:n osakejärjestelyjä koskevan päätöksen kumoaminen ja Keuruun Sähkö Oy:n verkostojen myyntiasian sekä Keuruun Sähkö Oy:n osakkeiden ostoasian palauttaminen kaupunginhallitukseen uudelleen käsiteltäväksi ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Keuruun kaupunginhallituksen vastaus:

Kaupunginhallitus on toiminut kaupungin hallintosäännön ja konserniohjeen mukaisen määräysvallan puitteissa ja sillä on ollut päätöksiä tehdessään riittävät ja oikeat tiedot päätettävistä asioista. Näin ollen kaupunginhallitus ei näe mitään syytä kumota kyseisiä Keuruun Sähkön omistajanohjausta koskevia päätöksiä.

Näin ollen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tulee hylätä asiaa koskeva hallintovalitus.

Lisäksi kaupunginhallitus lähettää hallinto-oikeudelle sen pyytämän otteen 21.6.2021 salaisena käsitellystä Keuruun Sähkö Oy:n omistajanohjausta koskevasta pykälästä.

Selostus Valittaja vaatii hallinto-oikeutta kumoamaan Keuruun kaupunginhallituksen 18.10.2021 päätöksen hylätä valittajan tekemä oikaisuvaatimus pykälästä 266.

 Lisäksi valittaja esittää hallintovalituksessaan vaatimuksia, joita hän on esittänyt aiemmin kaupungin viranhaltijoille ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalle lähettämissään sähköposteissa ja jotka kaupunginhallitus on käsittelyt yhtä lukuun ottamatta 18.10.2021 pykälässä 266. Ainoastaan valittajan erityispyyntöön Träffin vaalikelpoisuudesta kaupunginhallitukseen ei oikaisuvaatimuksen vastauksessa otettu kantaa. Koska kyseisestä asiasta on menossa hallinto-oikeudessa oma prosessinsa, jonka yhteydessä kaupunginhallitus on ilmaissut kantansa, ei asiaa avata tämän hallintovalituksen lausunnossa.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa