Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keuruun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 54

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

KH 28.03.2022 § 54  

252/02.06.01.01/2022  

Valmistelija Talouspäällikkö Jari Jaakkola, jari.jaakkola@keuruu.fi, p. 040 487 9553 ja hallintojohtaja Sari Karhu, sari.karhu(at)keuruu.fi, p. 040 648 3929

Päätös Kaupunginhallitus päätti, että tilinpäätös palautetaan valmisteluun ja että se käsitellään uudelleen sähköisenä päätöksentekomenettelynä 30.3.2022.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Kaupunginhallitus
1) esittää kaupunginvaltuustolle, että tilikauden 2021 alijäämä -1.779.622,00 euroa siirretään taseen vastattaviin yli- / alijäämätilille
2) allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi
3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi ja
4) oikeuttaa talouspäällikön tekemään tilinpäätökseen teknisluontoisia tarkistuksia ja korjauksia.

Selostus

"Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Kuntalain mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä varten tarpeelliset seikat on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja." (Kuntalaki, 113 §)

"Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseen myös konsernitilinpäätös." (Kuntalaki, 114 §)

"Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi."

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä." (Kuntalaki, 115 §)

Tilikauden 2021 tuloksen esittely

Tilikauden aikana tehtiin kaksi talousarviomuutosta. Tilikauden tulos jäi alijäämäiseksi 1,8 miljoonaa euroa. Tilikauden heikkoon tulokseen vaikutti muun muassa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alijäämän kattamisvelvoite sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintakulujen kasvu.

Toimintatuotot kasvoivat edellisvuodesta 2,5 miljoonaa euroa eli 12,2 prosenttia ja toimintakulut kasvoivat 7,4 miljoonaa euroa eli 9,2 prosenttia. Lähes puolet toimintamenojen noususta aiheutui perusterveydenhuollon (1,5 miljoonaa euroa) ja erikoissairaanhoidon (2,0 miljoonaa euroa) kustannusten noususta.

Vuoden 2021 verotulot olivat 37,7 miljoonaa, mikä oli 2,3 miljoonaa euroa edellisvuotta suurempi. Valtionosuuksia saatiin 29,6 miljoonaa euro, mikä oli 1,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna.

Investointeihin käytettiin 3,3 miljoonaa, mikä oli lähes puolet vähemmän kuin edellisvuonna. Keskeisimmät investointikohteet olivat terveyskeskuskeittiön saneeraus, kaavakatujen perusparannukset sekä liikelaitosten investoinnit.

Kaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 59,2 miljoonaa euroa, mikä on 6.275 euroa / asukas. Kaupungin lainamäärä kasvoi edellisvuodesta 1,5 miljoonaa euroa.

Koko konsernin ylijäämä oli 4,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mikä oli 2,5 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi. Konsernin lainamäärä oli vuoden lopussa 101,2 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 110,6 miljoonaa euroa.

Liitteenä on Keuruun kaupungin vuoden 2021 tilinpäätös.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa