Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keuruun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 55

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitoksen yhtiöittäminen

KH 28.03.2022 § 55  

172/00.01.00.00/2022  

Valmistelija Kaupunginjohtaja Noora Pajari, noora.pajari@keuruu.fi, 040 844 5778, asuntopäällikkö Mika Laulainen, mika.laulainen@keuruu.fi, p. 0400 542 265

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitoksen johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se käynnistää yhtiöittämisprosessin siten, että yhtiö aloittaisi toimintansa 1.1.2023. Lisäksi johtokunta esittää, että yhtiöittämisestä aiheutuvat transaktiokustannukset tulevat Keuruun kaupungin maksettaviksi.

Kokouksessa muutettu päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää edetä Keuruun vuokra-asunnot liikelaitoksen yhtiöittämisprosessissa siten, että yhtiö aloittaisi toimintansa 1.1.2023. Tulevaan yhtiöön liitetään myös kaupungin tilapalvelujen hallinnassa olevat vuokra-asunnot. Yhtiöittämisen taloudellisten ja oikeudellisten vaikutusten selvittämiseksi kaupunginhallitus päättää valita ulkopuolisen tahon erillisselvityksen tekijäksi. Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan valitsemaan selvityksen laatijan.

 

VAL 03.03.2022 § 4 

 

Valmistelija Asuntopäällikkö p 0400 542265

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä Asuntopäällikkö Laulainen Mika

Päätösehdotus Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitoksen johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se käynnistää yhtiöittämisprosessin siten, että yhtiö aloittaisi toimintansa 1.1.2023. Lisäksi johtokunta esittää, että yhtiöittämisestä aiheutuvat transaktiokustannukset tulevat Keuruun kaupungin maksettaviksi.

Selostus

Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos on kunnallinen liikelaitos, joka on perustettu vuonna 1994 hallinnoimaan ja omistamaan Keuruun kaupungin vuokra-asuntoja. Liikelaitos päätettiin perustaa mm sen vuoksi, että voitiin järjestää selvästi erillinen kirjanpito vuokra-asuntojen ja kaupungin muiden yksiköiden välille. Jo tuolloin 90-luvun alussa keskusteltiin myös vuokra-asuntojen yhtiöittämisestä, mutta silloin sitä ei nähty oikeaksi ratkaisuksi, vaan päädyttiin liikelaitosmalliin. Liikelaitosmallissa toimivia vuokra-asuntoja ei kaiketi muissa kunnissa ole, vaan kunnan vuokra-asunnot ovat pääasiassa yhtiöitetty. Joissakin kunnissa vuokra-asunnot toimivat myös ns. virastomuodossa.

Sekä virasto-, että liikelaitosmuotoisen toiminnan tekee vuokra-asuntojen osalta kyseenalaiseksi vuonna 2015 voiman tullut kuntalaki ja sen pykälä 126, joka käsittelee kunnan toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla. Pykälässä todetaan, että "Kunnan hoitaessa 7 §:ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus)". Tällä pykälällä pyritään varmistamaan kilpaluneutraliteetti, jotta julkiset toimijat eivät saa kilpailuetua yksityisiin toimijoihin nähden.

Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 9.12.2020 § 25 päättänyt käynnistää yhtiöittämisselvityksen. Yhtiöittämisselvityksen on tehnyt tilintarkastusyhteisö BDO Oy.

Yhtiöittämisen taloudelliset vaikutukset liittyvät pääosin erilaisiin veroseuraamuksiin sekä yhtiöittämisestä aiheutuviin muihin transaktiokuluihin. Yhtiöittämisen varainsiirtoverovaikutukset ovat 4 % kiinteistöjen kauppahinnasta tai pääomasijoituksen arvosta. Perustettava yhtiö on myös kiinteistöverovelvollinen, joten sen on suoritettava kaupungille kiinteistöjensä arvoon perustuvaa kiinteistöveroa. Yhtiö on myös tuloverovelvollinen kiinteistöjensä tuotoista.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa