Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keuruun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 56

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain muuttamiseksi

KH 28.03.2022 § 56  

227/00.01.06/2022  

Valmistelija Työllisyyspäällikkö Erja Ikkala, erja.ikkala@keuruu.fi, p.040 544 0139

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus antaa lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta.

"Monialainen yhteispalvelu on asiakkaan tarveharkittu, mutta tavoitteellinen palvelu, jonka tavoitteena on työmarkkinoille paluun mahdollistaminen ja tukeminen. Kunta toimijana monialaisessa yhteispalvelussa on pystynyt monipuolisesti yhdistämään kunnassa tarjolla olevia palveluja asiakkaan tarpeen mukaisesti, sosiaali- ja terveyspalvelujen ohessa, mm. koulutus ja työllisyysyhdyspinnalla ja tieto on välittynyt monialaisen yhteispalvelun toimijoille mm. TYPPI- järjestelmän välityksellä.

Kunta tulisi sisällyttää tasavertaisena toimijana lain monialaisesta yhteispalvelusta järjestämisessä kunnan työllistymisessä tukea tarvitsevien asiakkaiden tasa-arvoisten palvelujen mahdollistamiseksi."

Kokouksessa muutettu päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta:

"Monialainen yhteispalvelu on asiakkaan tarveharkittu, mutta tavoitteellinen palvelu, jonka tavoitteena on työmarkkinoille paluun mahdollistaminen ja tukeminen. Kunta toimijana monialaisessa yhteispalvelussa on pystynyt monipuolisesti yhdistämään kunnassa tarjolla olevia palveluja asiakkaan tarpeen mukaisesti, sosiaali- ja terveyspalvelujen ohessa, mm. koulutus ja työllisyysyhdyspinnalla ja tieto on välittynyt monialaisen yhteispalvelun toimijoille mm. TYPPI- järjestelmän välityksellä.

Kunta tulisi sisällyttää tasavertaisena toimijana lain monialaisesta yhteispalvelusta järjestämisessä kunnan työllistymisessä tukea tarvitsevien asiakkaiden tasa-arvoisten palvelujen mahdollistamiseksi."

 

SOS 15.03.2022 § 19

Valmistelija Työllisyyspäällikkö Erja Ikkala, erja.ikkala@keuruu.fi, p.040 544 0139

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä Vs. perusturvajohtaja Mari Kolu

Päätösehdotus Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että hallitus antaa lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta.

"Monialainen yhteispalvelu on asiakkaan tarveharkittu, mutta tavoitteellinen palvelu, jonka tavoitteena on työmarkkinoille paluun mahdollistaminen ja tukeminen. Kunta toimijana monialaisessa yhteispalvelussa on pystynyt monipuolisesti yhdistämään kunnassa tarjolla olevia palveluja asiakkaan tarpeen mukaisesti, sosiaali- ja terveyspalvelujen ohessa, mm. koulutus ja työllisyysyhdyspinnalla ja tieto on välittynyt monialaisen yhteispalvelun toimijoille mm. TYPPI- järjestelmän välityksellä.

Kunta tulisi sisällyttää tasavertaisena toimijana lain monialaisesta yhteispalvelusta järjestämisessä kunnan työllistymisessä tukea tarvitsevien asiakkaiden tasa-arvoisten palvelujen mahdollistamiseksi."

Selostus

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain muuttamiseksi 5.4.2022 mennessä. Aineisto löytyy lausuntopalvelusta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettua lakia sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtymisen johdosta, koska vuoden 2023 alusta alkaen järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista siirtyy hyvinvointialueille. Lakimuutoksessa kunnat on korvattu hyvinvointialueella monialaisen yhteispalvelun asiakkaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen turvaamiseksi.

Lakimuutoksessa ei ole huomioitu kunnan toimintatapaa yhdistää kuntalaisen palveluja monipuolisesti yhteen niin koulutus kuin sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi työllistymisen edistämiseksi. Lakimuutos vuoden 2023 alusta asettaisi kunnat eriarvoiseen asemaan, koska kaikki suomen kunnat eivät ole mukana työllisyydenhoidon kuntakokeilussa. Tällöin osa asiakkaista jäisi vaille monialaista yhteispalvelua, kuntapuolen viranhaltijan menetettyä TYPPI -asiakasohjelman kirjaamisoikeudet ennen siirtymistä TE 2024 palveluun, jossa kuntiin siirretään vastuu työllisyydenhoidosta lakimuutoksella.

Kunta tulisi edelleen sisällyttää lakiin monialaisesta yhteispalvelusta koostuu asiakaan tarpeisiin vastaamisella, saumattomilla palveluketjuilla johon voidaan yhdistää niin sosiaali- ja terveyspalveluja mutta myös kunnan koulutus ja osaamisen kehittämisen palvelujen ja kunnan työllisyysyhdyspinnalla monialaisen yhteispalvelun tavoitteen työmarkkinoille palaamisen näkökulmasta.

Perustelut vastaukselle oheismateriaalina.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa