Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keuruun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 59

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Vaasa-Seinäjoki-Jyväskylä-liikenteen kehityskäytäväselvitys

KH 28.03.2022 § 59  

260/08.00.00/2022  

Valmistelija Kaavoitusjohtaja Timo Määttä, puh. 0400 763 995

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee kehityskäytäväselvityksen tiedoksi.

Selostus

Etelä-Pohjanmaan liiton, Pohjanmaan liiton ja Keski-Suomen liiton sekä liikennekäytävän kuntien ja elinkeinoelämän toimesta on laadittu Vaasa?Seinäjoki?Jyväskylä-liikenteen kehityskäytäväselvitys. Mukana työssä on ollut laaja joukko sidosryhmiä mm. yrityksistä ja oppilaitoksista sekä asiantuntijoita Traficomista, Väylävirastosta ja ELY-keskuksista.

Selvityksessä on tarkasteltu sekä tie- ja rataverkkoa että liikenteen palveluita kokonaisuutena, löydetty kehittämisen kannalta keskeisiä kohteita ja kehitetty niiden edistämiseksi erilaisia toimenpiteitä.

Yhteysvälin kehittämisen tarpeet ovat moninaisia ja liittyvät sekä väyläverkkoon että palveluihin. Selvitystyön toimenpideohjelmaan on koottu parantamiskohteiden mahdollistamiseen, edistämiseen ja toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä sekä myös priorisoitu niistä vaikuttavimpia.

Nykytilanteessa 83 % Vaasan ja Seinäjoen sekä 98 % Seinäjoen ja Jyväskylän välisistä matkoista tehdään autolla. Yhteysvälin tieliikenne ei monien tekijöiden vuoksi kuitenkaan ole turvallista ja sujuvaa. Toisaalta yhteysvälin raideliikenteen palvelutaso ei ole käyttäjien toivomalla tasolla, mikä estää raideliikenteen käytön lisääntymisen.

Jyväskylä?Haapamäki?Seinäjoki-välille tarvittaisiin toimenpiteitä työmatkaliikenteelle sopivan lisäliikenteen ostamiseksi sekä nykyistä suuremman kalustomäärän hankkimiseksi.

Väyläverkon kohteista edistämistoimenpiteitä vaativat rataosuudet Seinäjoelta sekä Vaasan että Jyväskylän suuntaan ja uuden Myllymäki?Multia-tieyhteyden rakentaminen.

Työssä on myös arvioitu toimenpiteiden vaikuttavuutta kehitteillä olevan valtakunnallisen vaikutusten arvioinnin kehikon kautta. Toimenpideohjelman merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat joukkoliikenteen palvelutasoon, matka-aikojen lyhentymiseen, liikenneturvallisuuden parantumiseen sekä aluetaloudellisiin vaikutuksiin. Suurimmat vaikutukset kohdistuvat joukkoliikenteen palvelutasoon. Selvityksen mukaan vaikutukset matka-aikoihin ja liikenneturvallisuuteen paranevat, jos yhteysvälin liikennemäärät lisääntyvät.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa