Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keuruun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.05.2022/Pykälä 91

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Lausunto Keski-Suomen maakuntakaava 2040 kaavaluonnoksesta

KH 09.05.2022 § 91  

332/10.02.00/2022  

Valmistelija Kaavoitusjohtaja Timo Määttä, puh. 0400 763 995

Päätös Hyväksyttiin kokouksessa muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Muutettu päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon:

Kaavaluonnoksessa esitetty yleismääräys tuulivoiman vaikutusten huomioimisesta ei tuo riittävää lisäarvoa nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna.

Voimassa olevassa maakuntakaavassa on kehittämisperiaatemerkinnät; "Asumisen ja vapaa-ajan asumisen vetovoima-alue sekä matkailun ja virkistyksen vetovoima-alue". Uutena yleismääräyksenä esitetään, että tuulivoima-alueet eivät saa aiheuttaa edellä mainituille alueille merkittäviä haittavaikutuksia.

Maakuntakaavalla ei tule lisätä lainsäädännön lisäksi tulevia selvittämisvelvollisuuksia, kuten geoenergian ja puun hyödyntämismahdollisuuksien selvittämisvelvoite. Keuruun kaupunki esittää selvittämismääräyksen poistamista.

Tuulivoiman osalta Keuruun kaupunki toteaa, että kaavaluonnoksessa esitetyt Penkkisuon ja Pitkälänvuoren tuulivoima-alueiden aluerajaukset on osoitettu liian laajana. Esitetyllä aluerajauksella Ruodeperän, Ampialan, Huttulan ja Salojärven alueen asutukselle vaikutukset olisivat merkittäviä ja eivätkä siten ole hyväksyttävissä, joten aluerajauksia tulee supistaa.

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon:

Kaavaluonnoksessa esitetty yleismääräys tuulivoiman vaikutusten huomioimisesta ei tuo riittävää lisäarvoa nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna.

Voimassa olevassa maakuntakaavassa on kehittämisperiaatemerkinnät; "Asumisen ja vapaa-ajan asumisen vetovoima-alue sekä matkailun ja virkistyksen vetovoima-alue". Uutena yleismääräyksenä esitetään, että tuulivoima-alueet eivät saa aiheuttaa edellä mainituille alueille mitään vaikutuksia.

Maakuntakaavalla ei tule lisätä lainsäädännön lisäksi tulevia selvittämisvelvollisuuksia, kuten geoenergian ja puun hyödyntämismahdollisuuksien selvittämisvelvoite. Keuruun kaupunki esittää selvittämismääräyksen poistamista.

Tuulivoiman osalta Keuruun kaupunki toteaa, että kaavaluonnoksessa esitetyt Penkkisuon ja Pitkälänvuoren tuulivoima-alueiden aluerajaukset on osoitettu liian laajana. Esitetyllä aluerajauksella Ruodeperän, Ampialan, Huttulan ja Salojärven alueen asutukselle vaikutukset olisivat merkittäviä ja eivätkä siten ole hyväksyttävissä, joten aluerajauksia tulee supistaa.

Selostus

Keski-Suomen maakuntakaavaa päivitetään kertyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Maakuntakaavan päivitys koskee Keski-Suomen voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen maakunnan aluetta, pois lukien Kuhmoinen. Keski-Suomen maakuntakaava 2040 käsittelee seudullisesti merkittävää tuulivoiman tuotantoa, hyvinvoinnin aluerakennetta ja liikennettä. Kaavaluonnos muuttaa ja täydentää voimassa olevaa maakuntakaavaa näiden teemojen osalta, muilta osin voimassa oleva maakuntakaava jää voimaan sellaisenaan.

Maakuntakaavan päivitys on edennyt valmisteluvaiheeseen valmisteluvaiheen aineistot ovat nähtävillä Keski-Suomen maakuntaliiton nettisivuilla.

Kaavaluonnoksessa on esitetty koko maakuntaa koskeva suunnittelumääräys; "Tuulivoiman suunnittelussa tulee ottaa huomioon vaikutukset asutukseen, liikenneväyliin, maisemaan, kulttuuriperintöön, virkistykseen, elinkeinoihin, luontoon, pohjavesiin ja eri hankkeiden yhteisvaikutukset sekä vaikutukset ilmastoon ja luonnon monimuotoisuuteen. Asuin-, kauppa-, teollisuus-, työpaikka- tai vapaa-ajan alueita suunniteltaessa on mahdollisuuksien mukaan selvitettävä geoenergian ja puun hyödyntämismahdollisuudet."

Maakuntakaava ohjaa erityisesti seudullisesti merkittävien tuulivoimahankkeiden yleiskaavoitusta. Kaavakartalla esitetyllä tv -merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittäviä tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita. Keuruun alueelle on osoitettu Penkkisuon tuulivoima-alue ja osa Pitkälänvuoren tuulivoima-alueesta, josta pääosa sijoittuu Petäjäveden puolelle.

Liikenneverkon osalta Keuruun alueelle ei ole osoitettu uusia merkintöjä.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa