Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keuruun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.05.2023/Pykälä 122

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Liite 3  Sosiaaliasiamiehen selvitys 2022

 

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2022

KH 29.05.2023 § 122  

238/00.04.01/2023  

Valmistelija Hallintojohtaja Sari Karhu, sari.karhu(at)keuruu.fi, p. 040 648 3929, hallintovastaava Hanna Lahti, hanna.lahti(at)keuruu.fi

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2022.

Selostus

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 24§:n mukaan kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. So­si­aa­li­asia­mie­hen tehtävänä on mm. neuvoa ja avustaa asiakkaita se­kä tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja seurata asiakkaiden oi­keuk­sien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittain selvitys kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le.

 

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Koske) on tuottanut kaikkiin Kes­ki-Suo­men kuntiin sosiaaliasiamiespalvelut vuodesta 2015.

 

Viime vuonna Keuruulta tuli sosiaaliasiamiehelle 21 (vuonna 2021 myös 21 kpl) yhteydenottoa ja niistä 17 koski kunnan omaa palvelua, yksi Kelaa ja kolme muuta kuin sosiaalihuoltoa. Palautteista 12:ssa ilmaistiin tyytymättömyyttä ja loput olivat tiedustelutyyppisiä yhteydenottoja.

 

Työikäisten palveluihin liittyi kuusi yhteydenottoa, iäkkäiden palveluihin neljä, vammaispalveluihin kolme, lastensuojeluun kolme ja päihdehuoltoon yksi. Sosiaalipalveluittain tarkasteltuna eniten palautetta annettiin sosiaalityöstä (6), kotihoidosta (3), palveluasumisesta (2) ja toimeentulotuen palveluista (2). Monet asiat liittyivät muihin kuin sosiaalipalveluihin (8).

 

Sosiaaliasiamiesyhteydenoton taustalla voi olla monia syitä. Kohteluun ja päätöksiin liittyvää palautetta tuli Keuruulta selkeästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Useimmiten yhteydenoton taustalla oli tiedontarve, palvelun toteuttaminen tai itsemääräämisoikeus.

 

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaisia muistutuksia tehtiin yksi (1 vuon­na 2021). Perusturvalautakunta käsitteli 9 (6) viranhaltijan päätöksestä teh­tyä oikaisuvaatimusta, joista se ei hyväksynyt yhtään (0). Hallinto-oikeuteen valitettiin kahdesta perusturvalautakunnan päätöksestä. Hallinto-oikeus ei palauttanut tai muuttanut yhtään perusturvalautakunnan päätöstä.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa