Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keuruun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.03.2024/Pykälä 53

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Hallinto-oikeuden lausuntopyyntö kaupunginhallitukselle, dnro 211/03.04.04.04.10/2024

KH 04.03.2024 § 53  

142/01.01.00.00/2023  

Valmistelija Elinvoimajohtaja Janne Teeriaho, janne.teeriaho(at)keuruu.fi, p. 040 652 7256

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä elinvoiman ja asuinympäristön lautakunnan antaman lausunnon ja sen liitteet. Lausunto liitteineen toimitetaan hallinto-oikeudelle.

Kaupunginhallitus toteaa, että aiempien ja nyt uudistettujen ja täydennettyjen perusteiden nojalla valitus tulee hylätä aiheettomana.

Selostus

EL 20.02.2024 § 16 

 

Valmistelija Elinvoimajohtaja Janne Teeriaho, janne.teeriaho(at)keuruu.fi, p. 040 652 7256

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Lautakunta päättää lausuntonaan kaupunginhallitukselle ja edelleen hallinto-oikeudelle uudistaa päätöksensä 19.12.2023 § 106 perusteet määräaikaisen maaseutusihteerin virkavalinnan oikaisuvaatimuksen kumoamisesta. Lautakunta täydentää lausuntoonsa tässä pykälässä esitetyn elinvoimajohtajan valmisteleman täydennyksen täydennettyine liiteasiakirjoineen. Aiempien ja nyt uudistettujen ja täydennettyjen perusteiden nojalla valitus tulee hylätä aiheettomana.

Selostus

Jarmo Linna, jatkossa valittaja, on tehnyt valituksen hallinto-oikeudelle elinvoiman ja asuinympäristön lautakunnan päätöksestä 19.12.2023 § 106 "Oikaisuvaatimus/ maaseutusihteerin määräaikainen virka". Kaupunginhallitus on pyytänyt elinvoiman ja asuinympäristön lausuntoa valitukseen liittyen päätöksellään 12.2.2024 § 37.

Kaupunginhallituksen pyytämät lisäselvitykset ovat pykälän liitteinä.

Elinvoiman ja asuinympäristön lautakunta on päätöksessään 19.12.2023 § 106 oikaisuvaatimuksen hylätessään esittänyt perusteet Osmo Morrin valinnalle. Haastatteluryhmän tekemä hakijoiden pisteytys haastatteluista on ei julkisena liitteenä. Elinvoimajohtajalla on ollut pisteytys käytettävissään maaseutusihteerin määräaikaista virkavalintapäätöstä 27.11.2023 § 27 tehdessään.

Valituksenalaisen elinvoiman ja asuinympäristön lautakunnan päätöksen 19.12.2023 § 106 pöytäkirjan päätösote muutoksenhakuohjeineen on lähetetty valittajalle postitse normaalina kirjepostina 21.12.2023.

Elinvoimajohtaja on tehnyt määräaikaiseen maaseutusihteerin virkaan valitulle henkilölle virkamääräyksen 20.12.2023.

 

KH 12.02.2024 § 37 

 

Valmistelija Kaupunginjohtaja Noora Pajari, noora.pajari(at)keuruu.fi, p. 040 844 5778

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Kaupunginhallitus pyytää elinvoiman ja asuinympäristön lautakuntaa

1. antamaan lausunnon
2. liittämään asiakirjoihin jäljennökset valituksenalaisen päätöksen perusteena olevista asiakirjoista
3. liittämään asiakirjoihin seuraavat lisäselvitykset:
- julkaistu maaseutusihteerin määräaikaisen viran hakuilmoitus
-hakijoiden haastattelusta mahdollisesti laadittu muistio ja haastatteluryhmän valintaesitys
-selvitys niistä seikoista, joiden perusteella ansiovertailu Osmo Morrin ja Jarmo Linnan välillä on tehty
-elinvoimajohtajan päätös 27.11.2023 §27 oikaisuvaatimusohjeineen
-Linnan elinvoimajohtajan päätöksestä tekemä oikaisuvaatimus mahdollisine liitteineen
-maaseutupäällikön 14.11.2023 tekemä tiedote mahdollisine liitteineen sekä Linnan siitä tekemä oikaisuvaatimus
-Osmo Morrin ja Jarmo Linnan viranhakuasiakirjat ja
-selvitys siitä, milloin ja miten valituksenalainen lautakunnan päätös on annettu tiedoksi Jarmo Linnalle

Kaupunginhallitus antaa tarvittaessa oman lausuntonsa asiasta kokouksessaan 4.3.2024 saatuaan edellä mainitut asiakirjat tiedokseen.

Selostus 

Hallintovalituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen tehnyt Jarmo Linna vaatii hallinto-oikeutta kumoamaan Keuruun maaseutupäällikön 14.11.2023 antaman valintapäätöksen ja Keuruun elinvoimajohtajan 27.11.2023 tekemän henkilöstöpäätöksen koskien maaseutusihteerin määräaikaista virkaa. Keuruun kaupungin elinvoiman ja asuinympäristön lautakunta on hylännyt oikaisuvaatimuksen elinvoimajohtajan henkilöstöpäätöksestä 19.12.2023 §106.

 

Elinvoiman ja asuinympäristön lautakunnan19.12.2023 §106 käsittelemä oikaisuvaatimus: Oikaisuvaatimus / maaseutusihteerin määräaikainen virka

 

Hallinto-oikeus pyytää Keuruun kaupunginhallituksen lausuntoa 8.3.2024 mennessä.

  

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa