Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keuruun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Pöytäkirja 10.04.2024/Pykälä 22

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Oikaisuvaatimus rakennusvalvontamaksusta / Lasku nro 240002: Uhkasakon tuomitsemispäätökset rakennuslautakunnassa 7.2.2024, § 13 ja 14

RAKLAU 10.04.2024 § 22  

66/03.02.01/2022  

Valmistelija Mika Niinilampi, valvontainsinööri, sp. mika.niinilampi(at)keuruu.fi, p. 0406342150

Päätös Hyväksyttiin

Merkitään, että rakennustarkastaja Mia Maula ei esteellisenä (yleislausekejäävi) osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Petri Heinonen ja Petri Tuominen eivät osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon esittelijän pyynnöstä.

Esittelijä Valvontainsinööri Niinilampi Mika

Päätösehdotus Rakennuslautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen koskien rakennusvalvontamaksua nro 240002.

Selostus

-------------- on tehnyt 29.2.2024 oikaisuvaatimuksen koskien rakennusvalvontamaksua laskunro 240002, mikä on peritty rakennuslautakunnan uhkasakkojen tuomitsemispäätöksistä 7.2.2024 § 13-14.

-------- mukaan laskutusperustelu on lainvastainen, koska uhkasakkojen tuomitsemispäätöksiä on ollut tekemässä pöytäkirjan mukaan rakennuslautakunnan puheenjohtaja Petri Heinonen ja kaupunginhallituksen edustaja Petri Tuominen, jotka Kotimäen mukaan ovat esteellisiä käsittelemään hänen asioitaan.

Asianosaiselle on määrätty maksettavaksi 15.2.2024 päivätyn laskun perusteella Keuruun rakennuslautakunnan päätöksistä 7.2.2020 § 13-14 Keuruun kaupungille yhteensä 600 euron suuruinen maksu. Laskuun on liitetty erillinen oikaisuvaatimisohje. Kuntalain § 134 mukaan viranomaisen määräämään maksuun saa vaatia oikaisua kunnalta, jos maksu on peritty aiheettomasti. Oikaisu tulee tehdä viimeistään 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista.

Lasku perustuu Keuruun kaupungin rakennusvalvonnan taksaan, joka on hyväksytty rakennuslautakunnassa 13.12.2023 ja on tullut voimaan 1.1.2024 alkaen. Kotimäelle määrätty lasku perustuu voimassa olevan taksan kohtaan 18.5. Uhkasakon tuomitsemispäätös 300 e. Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Esitetyt väitteet rakennuslautakunnan puheenjohtajan ja kaupunginhallituksen edustajan esteellisyyksistä eivät vaikuta rakennusvalvonnan maksuperusteisiin eikä laskusta tule näillä perusteilla aiheetonta.

Laskussa nro 240002 ei ole todettu olevan virheitä eikä sitä ole peritty aiheettomasti.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa