Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keuruun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opistolautakunta
Pöytäkirja 04.04.2024/Pykälä 18

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Musiikkiopisto-opintojen tallentaminen Koski-tietovarantoon 1.8.2024 alkaen

OPIST 04.04.2024 § 18  

178/12.08.02.00/2024  

Valmistelija Kansalais- ja musiikkiopiston rehtori Pirjo Ikkala, puh. 040 585 1519

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä Kansalais- ja musiikkiopiston rehtori Ikkala Pirjo

Päätösehdotus Opistolautakunta päättää, että Läntisen Keski-Suomen musiikkiopistossa suoritettuja opintoja voidaan tallentaa KOSKI-tietovarantoon 1.8.2024 alkaen. Paikallinen opetussuunnitelma julkaistaan jo kesällä Opetushallituksen ePerusteet-palvelussa.

Selostus

Taiteen perusopetuksen järjestäjät ovat vuodesta 2023 alkaen voineet tallentaa oppilaiden opintosuorituksia Opetushallituksen ylläpitämään valtakunnallisen KOSKI-tietovarantoon. Opintosuoritusten tallentaminen palveluun vahvistaa taiteen perusopetuksen asemaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ja tuo opetuksessa saavutetut tiedot ja taidot näkyväksi muissa koulutusmuodoissa hankitun osaamisen rinnalla. Opintosuoritukset näkyvät oppilaille ja huoltajille Oma Opintopolku -palvelun kautta. Koulutuksen järjestäjä päättää KOSKI-palvelun käyttöönotosta ja sen aikataulusta.

Opintosuoritusten kirjaaminen KOSKI-tietovarantoon edellyttää, että koulutuksen järjestäjä julkaisee paikallisen opetussuunnitelman Opetushallituksen ePerusteet-palvelussa. Paikallisessa opetussuunnitelmassa on kuvattava taiteenalan oppimäärän laajuudet laskennallisten tuntimäärien ohella opintopisteinä. Opintojen laajuudet muutetaan opintopisteiksi siten, että oppilaan 27 tunnin työpanos vastaa yhtä opintopistettä. Musiikkiopiston kohdalla kyse on musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän perusopinnoista ja syventävistä opinnoista.

KOSKI-tietovarantoon kirjaaminen edellyttää aina oppilaan ja alaikäisen oppilaan huoltajan antamaa suostumusta. Taiteen perusopetuksen järjestäjän on ennen palvelun käyttöönottoa suunniteltava, miten se informoi oppilaita ja huoltajia suostumuksen antamisesta sekä miten annettuja suostumuksia hallinnoidaan. Suostumus on koulutuksen järjestäjän pysyvästi säilytettävä asiakirja. Koulutuksen järjestäjän tiedonhallintoprosessin ja Suostumuksen hallinnan prosessin kuvaukset ovat oheisaineistona.

Taiteen perusopetuksen opintosuoritusten tallentaminen KOSKI-tietovarantoon on oppilaan kannalta vapaaehtoista. Musiikkiopistossa voi edelleen opiskella entiseen tapaan ilman suoritusten tallentamista KOSKI-tietovarantoon, jolloin suostumusta ei tarvita.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa