<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Julkipanoilmoitus kaupunginhallituksen poikkeamispäätös]]><![CDATA[12_Rakennusvalvonnan julkipanolista 18.4.-3.5.2024]]><![CDATA[Päätöksiä koskevat julkiset kuulutukset]]><![CDATA[Kokoontumistilapäätös julkipano 15.4.-30.4.2024]]><![CDATA[11_Rakennusvalvonnan julkipanolista 11.4.-26.4.2024]]><![CDATA[Fingrid Oyj, Alajärvi-Petäjävesi 400 kV + 110 kV voimajohtoyhteys]]><![CDATA[Tervajärven ja Tervalammen ranta-asemakaava / Ilmoitus ranta-asemakaavan hyväksymisestä]]><![CDATA[Ehdotus Keski-Suomen tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu]]><![CDATA[Kuulutus: Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi]]>