<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 03.04.2023 / Kokouksen järjestäytyminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 03.04.2023 / Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 03.04.2023 / Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 03.04.2023 / Hallinto-oikeuden lausuntopyyntö KH:n päätöksestä 16.01.2023 §7 'Oikaisuvaatimus KH:n päätöksestä 19.12.2022, §251: Kaavoitusjohtajan nimikkeen muuttaminen kaupunkikehityspäälliköksi.']]><![CDATA[Kaupunginhallitus 03.04.2023 / Hallinto-oikeuden lausuntopyyntö KH:n päätöksestä 06.02.2023 §24 'Oikaisuvaatimus KH:n päätöksestä 19.12.2022 §240: Kirkonseudun asemakaavan muutos, Mainio / kaavoitussopimus']]><![CDATA[Kaupunginhallitus 03.04.2023 / Pyyntö nimetä edustaja ja hänelle varahenkilö perusteilla olevaan Tammenlehvän Keski-Suomen Perinneyhdistyksen hallitukseen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 03.04.2023 / Vakituisen toimistosihteerin täyttölupa, toimistotyöntekijä/palvelusihteeri työllisyyspalvelut]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 03.04.2023 / Siivouspalveluesimiehen nimikkeen muuttaminen siivoustyönjohtajaksi]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 03.04.2023 / Tilinpäätös ja toimintakertomus v. 2022]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 03.04.2023 / Muut esille tulevat asiat ja ilmoitusasiat]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 31.03.2023 / Keskusvaalilautakunnan järjestäytyminen]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 31.03.2023 / Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen]]><![CDATA[Opistolautakunta 29.03.2023 / Kokouksen järjestäytyminen]]><![CDATA[Opistolautakunta 29.03.2023 / Ajankohtaiskatsaus]]><![CDATA[Opistolautakunta 29.03.2023 / Kansalaisopiston kurssimaksut 1.8.2023 alkaen]]><![CDATA[Opistolautakunta 29.03.2023 / Kansalaisopiston toimistotyöjärjestelyt]]><![CDATA[Opistolautakunta 29.03.2023 / Kansalaisopiston kieltenopettajan viran lakkauttaminen]]><![CDATA[Opistolautakunta 29.03.2023 / Vuoden 2022 käyttösuunnitelman toteutuminen opistolautakunnan tulosalueella]]><![CDATA[Opistolautakunta 29.03.2023 / Selonteko vuoden 2022 sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta]]><![CDATA[Opistolautakunta 29.03.2023 / Kansalaisopiston 60-vuotisjuhlatapahtumat]]><![CDATA[Opistolautakunta 29.03.2023 / Viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Opistolautakunta 29.03.2023 / Muut asiat ja ilmoitusasiat]]><![CDATA[Keurusselän ympäristölautakunta 29.03.2023 / Kokouksen järjestäytyminen]]><![CDATA[Keurusselän ympäristölautakunta 29.03.2023 / Ajankohtaiskatsaus]]><![CDATA[Keurusselän ympäristölautakunta 29.03.2023 / Keurusselän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteuman arviointi vuodelta 2022]]><![CDATA[Keurusselän ympäristölautakunta 29.03.2023 / Kaupungineläinlääkärin viran täyttö (Keuruu)]]><![CDATA[Keurusselän ympäristölautakunta 29.03.2023 / Viranhaltijapäätökset]]><![CDATA[Keurusselän ympäristölautakunta 29.03.2023 / Muut asiat ja ilmoitusasiat]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 29.03.2023 / Keskusvaalilautakunnan järjestäytyminen]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 29.03.2023 / Eduskuntavaalit 2023 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen]]>