Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupungin perusturvan toimialan laatu- ja asiakasturvallisuussuunnitelma hyväksyttiin perusturvalautakunnassa kesäkuussa 2019. Sen laatimisesta vastasi perusturvalautakunnan nimeämä työryhmä.

Suunnitelma kattaa perusturvan ehkäisevät, hoitavat ja korjaavat sekä kuntouttavat palvelut. Se on liitetty osaksi perusturvan tulosalueiden / -yksiköiden omavalvontasuunnitelmaa. Suunnitelma on Keski-Suomen maakunnallisen asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelman mukainen.

Viimeisin versio Keski-Suomen maakunnallisesta potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiasta ja toimintaohjelmasta vuosille 2018-2021 saatiin toukokuussa 2018. Sen taustalla on voimassa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja sen sisältöä on rakennettu valtakunnallisen sosiaali- ja terveysministeriön Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiaan perustuen.

Strategian visiona on asiakkaan yhdenvertaisuus toimijana palveluprosessissa ja sen suunnittelussa. Asiakas voi vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta.

Tavoite Keski-Suomessa on kaikkien palvelutuottajien sitoutuminen noudattamaan maakunnallisen mallin mukaista strategiaa ja toimintasuunnitelmaa. Siten maakunnan alueella noudatetaan maakunnallisia hyvän hoidon, palvelun ja asiakasturvallisuuden yhtenäisiä periaatteita, joiden mittaamiseen ovat yhtenäiset mittarit ja mittarien tuottama tieto on maakunnallisesti vertailukelpoista.

Keuruun kaupungin perusturvan toimialan laatu ja asiakas-/potilasturvallisuussuunnitelma (pdf)