Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi
- suunnitelman uusiminen

 

Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa ohjelman sisältöön ja painotuksiin vastaamalla kyselyyn: https://webropol.com/s/keuruunvanhussuunnitelma2021
Vastaa omasta puolestasi tai eläytyen keuruulaisen ikäihmisen asemaan.


Vastausaikaa on torstaihin 18.2.2021 saakka. Vastata voit myös paperiseen kyselyyn Keuruun pääkirjastolla, Haapamäen kirjastolla tai Pihlaistuvalla. Mikäli haluat kotiin postitetun vastauskuorellisen kyselylomakkeen, ota yhteyttä Senioripuhelimeen: 0400 405 755.

 

Kaupunki laatii suunnitelman toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli ns. vanhuspalvelulain 5§) Suunnitelma on laadittava osana kaupungin strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kaupunginvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain.


Suunnitelmassa on:
1. arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä;
2. määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi;
3. määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden toteutumisesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseksi;
4. määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisessa; sekä
5. määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tahojen kanssa

Keuruun perusturvalautakunta on päättänyt päivityksestä 20.10.2020.
Edellinen suunnitelma löytyy täältä.


Työryhmässä on edustus perusturvalautakunnasta, vanhusneuvostosta, vanhuspalveluiden johtoryhmästä ja henkilöstöstä, sivistys- ja vapaa-ajan palveluista, Keuruun vanhaistukisäätiöstä sekä Keski-Suomen seututerveyskeskuksesta. Lisäksi työryhmä kuulee muun muassa kaavoituksen, asumisen ja joukkoliikenteen asiantuntijoita sekä Keulinkin ja Keurusseudun Yrittäjien edustajia.


Lisätietoja

Lisätietoja suunnitelman uusimisesta perusturvajohtaja Tuija Koivisto p. 040 5135 821, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 Kuva suunnitelman uusimisryhmän ensimmäisestä kokouksesta. Kuvassa Keuruun kaupungintalon valtuustosalissa kirjastotoimenjohtaja Johanna Hämäläinen, perusturvajohtaja Tuija Koivisto, kotihoitopäällikkö Riikka Röppänen, vanhustyön johtaja Mari Kolu, toimistonhoitaja Hanna Lahti ja perusturvalautakunnan puheenjohtaja Timo Kaijanmäki sekä etäyhteydellä vanhusneuvoston edustaja Liisa Ruusila.

Jaa artikkeli Facebookissa