Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) muutokset (1201/2020) tulevat voimaan pääosin 1.7.2021. Maksukattoa koskevat muutokset tulevat kuitenkin voimaan 1.1.2022. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetusta asetuksesta (912/1992) tullaan yhtäaikaisesti lakimuutosten voimaantulon kanssa kumoamaan säännökset siltä osin kuin asetuksen sääntely on siirretty lakiin.

Linkki Keuruun perusturvan asiakasmaksudokumenttiin

Asiakasmaksulain muutosten myötä sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksuista säädetään lain tasolla. Myös jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksuista säädetään aiempaa yksityiskohtaisemmin. Maksukatto tulee uusien säännösten myö¬tä laajenemaan ja hoitajavastaanotoista perusterveydenhuollossa tulee maksuttomia.

Asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentulotukeen korostetaan ja asiakkaan informointivelvoitetta liittyen asiakasmaksun alentamiseen ja perimättä jättämiseen vahvennetaan.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Kuntainfo asiakasmaksulain muutoksista 1.7.2021 alkaen

Kuntaliiton yleiskirje: sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain osittaisuudistus

Jaa artikkeli Facebookissa