Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Vanhuspalveluiden odotusajat 1.4.2018-30.9.2018

Keuruulla ajalla 01.04.2018 – 30.09.3018 palveluiden piiriin tulleiden keskimääräiset odotusajat palveluun ovat:

Hoivahoito (=laitoshoito) 16 päivää, lyhin odotusaika 0 päivää ja pisin 44 päivää.

Tehostettu palveluasuminen 17 päivää, lyhin odotusaika 0 päivää ja pisin 54 päivää.

Palveluasuminen 14 päivää, lyhin odotusaika 0 päivää ja pisin 42 päivää.

Tarpeen mukainen kotihoito on järjestynyt ilman jonotusta.

Palvelutarpeen arviointi on kyetty tekemään 1-7 päivää palvelutarpeen arvioinnin kiireellisyydestä riippuen.

Omaishoidontuki on myönnetty pääsääntöisesti hakemuksenkuukauden alusta.  Kesäkuun-elokuun aikana tulleille myöntämiskriteerit täyttäneille hakijoille omaishoidontuki on voitu myöntää syyskuun alusta alkaen. Näitä hakemuksia on ollut 9.

Odotusaika on laskettu palveluntarpeen arvioinnista palvelun alkamiseen.

Sinikka Hotti

vanhustyön johtaja