Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Sosiaalihuollon asiakaslain (812/2000) mukaan asiakkaalla on oikeus

  • saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää
  • saada toivomuksensa, mielipiteensä, etunsa ja yksilölliset tarpeensa huomioon otetuiksi sosiaalihuollon toteutuksessa
  • tehdä muistutus huonosta palvelusta ja kohtelusta

Muistutuslomake (pdf)

Sosiaaliasiamies

  • neuvoo asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä
  • avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seuraa asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa

Sosiaaliasiamiehen tehtävä on luonteeltaan neuvoa-antava, hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Tehtäväalueeseen kuuluvat julkiset ja yksityiset sosiaalihuollon palvelut, mutta eivät KELA:n, työvoimatoimen, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan palvelut.

Sosiaaliasiamies Eija Hiekka

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

puhelin 044 265 1080

puhelinaika ma–to klo 9–11

Henkilökohtaista käyntiä varten aika varataan etukäteen.
Käyntiosoite Jyväskylän Tourulassa: Matarankatu 4 tai tarvittaessa muu paikka sopimuskunnassa.
Postiosoite: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Sosiaaliasiamies, Matarankatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ.

Linkki Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sivuille