Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Sosiaalityö Keuruulla on jaettu lapsiperhetyöhön ja aikuissosiaalityöhön.

Lapsiperhetyössä hoidetaan

  • isyysselvitykset, lapsen huolto, tapaamis- ja elatusasiat
  • lastensuojelu ja perhetyö
  • lapsiperheiden täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki

Opas vanhemmille: Tie riittävään vanhemmuuteen (pdf)

Aikuissosiaalityöhön kuuluvat

  • täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki
  • mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • vammaispalvelut

Toimistossamme on käytössä kulunvalvonta. Asiakasvastaanotto perustuu ajanvaraukseen.

Puhelinajat sosiaalityöntekijöille

  • ma - ke   klo 12 - 13

Sosiaalipalvelujen asiakasmaksujen alennus- ja poisto

Sosiaalipalvelujen maksunalennushakemus (pdf)

Asiakasmaksulain 11 §:ssä säädetään, että sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista (esim. terveyspalvelut, laitosmaksut) henkilön maksukyvyn mukaan määrättyä maksua tulee alentaa tai jättää maksu kokonaan perimättä, jos maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.

Velvoittavuus koskee kaikkia sosiaalipalvelujen maksuja, sekä tulosidonnaisia että tasasuuruisia maksuja, myös kuljetuspalveluiden omavastuuosuuksia. Asiakasmaksun alentamista tai perimättä jättämistä koskeva arviointi tehdään asiakkaan ja perheen kokonaistaloudellisen tilanteen arvioinnin pohjalta. Kunkin asiakkaan kohdalla tehdään tapauskohtainen ja yksilöllinen harkinta.