Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Jokaisella lapsella on oikeus

 • turvalliseen ja virikkeitä tarjoavaan kasvuympäristöön
 • tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä
 • erityiseen suojeluun ja huolenpitoon.

Lastensuojelutyön tarkoituksena on turvata nämä oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla vanhempia lasten kasvatuksessa sekä tarvittaessa tekemällä perhe- ja yksilökohtaista työtä. Vastuu lapsen hyvinvoinnista ja kasvatuksesta on vanhemmilla. Ensisijaisesti pyritään siihen, että lapsi/nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.

Lastensuojeluasioissa voi ottaa yhteyttä lapsiperhetyön sosiaalityöntekijöihin.

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojelun työskentely alkaa useimmiten lastensuojeluilmoituksesta. 
Tässä on linkki lastensuojeluilmoituksen ilmoitusosaan (pdf)

Lastensuojeluilmoituksen perusturvatoimistoon, os: Multiantie 5 42700 Keuruu, voi tehdä kuka tahansa, jos ilmenee että lapsi tai nuori on avun tarpeessa. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä, puhelimitsekin. Ilmoituksen voi tehdä suoraan sosiaalityöntekijälle puhelinaikana. Mikäli sosiaalityöntekijää ei tavoita, voi soittaa:

 • kaupungin puhelinvaihteeseen 0207 738 738, mistä puhelu ohjataan päivystävälle sosiaalityöntekijälle.
 • kiireellisissä lastensuojelun asioissa yhteydenotot virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystykseen p. 014 266 0149. Numeroon voi soittaa maanantaista torstaihin klo 16–24 ja perjantaista klo 16:sta sunnuntaihin klo 24:ään saakka. Muina aikoina tai mikäli sosiaalipäivystäjä ei pysty vastaamaan puheluun, päivystyksen tavoittaa yleisen hätänumeron 112 kautta.

Sosiaalityössä arvioidaan asian kiireellisyys. Jos lapsi on välittömässä vaarassa, lapsi voidaan sijoittaa kiireellisesti. Muutoin seitsemän arkipäivän kuluessa päätetään mahdollisen lastensuojelutarpeen selvityksen tekemisestä.

Palvelutarpeen arviointi 

Palvelutarpeen arvioinnissa kartoitetaan lapsen tilannetta ja kasvuoloja yhdessä lapsen, vanhempien ja muiden lapsen elämänpiiriin kuuluvien kanssa. Samalla selvitetään mahdollinen lastensuojelun tarve. Selvityksen tulee valmistua viimeistään kolmessa kuukaudessa.

Asiakassuunnitelma

Mikäli lastensujeluasiakkuus alkaa, tehdään lapselle asiakassuunnitelma lapsen vanhempien ja tarvittaessa muun lähiverkoston kanssa.

Avohuollon tukitoimet

Asiakassuunnitelmassa sovitaan avohuollon tukitoimista, joiden avulla lasta ja perhettä tuetaan. Avohuollon tukitoimia ovat mm. lastensuojelun sosiaalityö, perhetyö, päivähoito, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhekuntoutus sekä lapsen lyhytaikainen sijoitus laitos- tai perhehoitoon.

Huostaanotto ja sijaishuolto

Jos puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolot tai lapsi itse vaarantavat vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä, eivätkä avohuollon tukitoimet ole sopivia, mahdollisia tai riittäviä, lapsi on otettava huostaan. Huostaanotto voidaan kuitenkin toteuttaa vain, jos sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista.

Lapsi sijoitetaan sijaisperheeseen tai laitokseen, sijoituspaikkana voi olla myös sukulaisperhe.

Lastensuojelun perhehoidon ja tukipalvelutoiminnan toimintaohje 2019 (pdf)

Jälkihuolto

Sijaishuollon päättymisen jälkeen lapsella tai nuorella on oikeus jälkihuoltoon, mikä päättyy viimeistään nuoren täyttäessä 21 v.

Yhteistyötahoja

Lastensuojeluasioissa tehdään yhteistyötä Jyväskylän sijaishuoltoyksikön, Jyväskylän sosiaalipäivystysyksikön ja yksityisten sosiaalipalvelun tuottajien kanssa. 

Sosiaalityö, lapsiperheet:

Alisa Veistämö, johtava sosiaalityöntekijä

Anniina Kallio, sosiaalityöntekijä

 • lapsiperheiden sosiaalityö

Päivi Ilmarinen, vs. sosiaalityöntekijä

 • lapsiperheiden sosiaalityö

Jenni hakanpää, vt. sosiaalityöntekijä

 • lapsiperheiden sosiaalityö

Reetta Puronaho, vs. sosiaaliohjaaja

 • sosiaalihuollon lapsiperhepalvelut

Pirjo Kalenius, sosiaaliohjaaja

 • sosiaalihuollon lapsiperhepalvelut

Anneli Kaartinen, palvelusihteeri

 • lapsiperhepalvelujen toimistotyöt

Lastensuojelulain 12 §:n mukainen suunnitelma lastensuojelun järjestämisestä ja kehittämisestä on Lasten, nuorten ja perheiden Keuruu -kehittämisohjelma 2018-2022 (pdf)