Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelun tarkoituksen on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä. Palvelua voivat saada lapsiperheet, joilla on tarvetta tilapäiseen tai säännölliseen lastenhoitoapuun ja / tai välttämättömään kodinhoitoapuun.

Avuntarpeen syynä voi olla esim.

 • vanhemman väsymys/uupumus
 • raskauden loppuvaihe ja synnytys
 • erityistä hoitoa tarvitseva vauva
 • monikkoperheet (esimerkiksi kaksoset)
 • vammaisen/erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevan lapsen perhe
 • perheen äkillinen elämäntilanteen muutos
 • vanhempien erotilanne
 • vanhemman sairaus tai vamma, jonka vuoksi lastenhoito tilapäisesti vaikeutuu
 • vanhempien sairaala- tai terapiakäynnit
 • Lapsiperheiden kotipalvelua ei saa
 • sairaan lapsen hoitoon *pelkkään siivoukseen
 • lapsen äkillisissä sairastapauksissa, joissa vanhemmalla oikeus jäädä hoitamaan lasta
 • kotona tehtävään etätyöhön, opiskeluun tai harrastuksiin

Lapsiperheiden kotipalvelua voi hakea lapsiperheiden sosiaaliohjaajilta

Puhelinajat: ma-ke 12-13

p. 0400 795 634 tai  0400 365 801

Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään perusturvalautakunnan vahvistamat asiakasmaksulakiin ja – asetukseen perustuvat maksut. Lisäksi on mahdollista käyttää palveluseteliä, jos on kyseessä ostopalvelu.

Palvelusetelin toimintaohje - lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu 2019 (pdf)

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö

Sosiaalihuoltolain (1301/2014)mukainen perhetyö on peruspalvelua, jonka tavoitteena on turvata perheiden tarvitsema tuki mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ilman lastensuojelun asiakkuutta.

Sosiaalihuoltolain mukaisella perhetyöllä

 • tuetaan vanhempia heidän kasvatustehtävässään
 • vahvistetaan vanhempien omia voimavaroja sekä arjessa selviytymistä
 • tuetaan perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta

Perhetyö on perhetyöntekijän antamaa sosiaaliohjausta, keskusteluapua ja tukea erilaisissa arjen toiminnoissa. Työ on ohjausta, neuvontaa ja yhdessä tekemistä.

Sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön asiakkuus alkaa palvelutarpeen arvioinnilla, jonka tekee sosiaaliohjaaja. Asiakkaalle laaditaan yhdessä perheen kanssa perheen tarpeet yksilöllisesti huomioiva asiakassuunnitelma. Perhetyö voi olla tilapäistä tai säännöllistä ja se on perheelle maksutonta.

Sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä voi hakea lapsiperheiden sosiaaliohjaajilta

Puhelinajat: ma-ke 12-13

p. 0400 795 634 tai 0400 365 801

Lastensuojelun perhetyö

Lastensuojelun (417/2007) perhetyötä toteutetaan avohuollon tukitoimena. Lastensuojelun perhetyön piiriin ohjautuvat perheet tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta. Perhetyö perustuu lastensuojelun asiakassuunnitelmaan.

Lastensuojelun perhetyö on perheen kriisitilanteessa tarjottavaa intensiivistä tukea. Perhetyöllä pyritään yhdessä perheen kanssa vahvistamaan perheen voimavaroja, tukemaan vanhemmuutta ja vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta sekä rakentamaan perheelle tukiverkostoa.

Lastensuojelun perhetyötä voidaan myöntää tilanteissa, joissa on alle 18-vuotias lapsi ja joka on lastensuojelun asiakas. Jokaisen perheen tilanne ja tuen tarve harkitaan yksilöllisesti.

Perhetyötä voidaan myöntää mm. seuraavissa tilanteissa

 • lapsen terveys tai kehitys vaarantuu
 • peruspalvelujen kautta saatavat palvelut eivät riitä ja tarvitaan lastensuojelun mukaisia tukitoimia

Lastensuojelun avohuollon tukitoimena myönnetty perhetyö on maksutonta.

Perhetyön käsikirja 2016 (pdf)