Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Toimeentulotuki on taloudellinen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä silloin, kun palkkatulot, varallisuus, muut tulot tai esimerkiksi sosiaaliturva eivät riitä turvaamaan toimeentuloa. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi ja on luonteeltaan viimesijainen etuus.

Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

______

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelalle 1.1.2017

Toimeentulotuen myöntämisen perusteet eivät muutu uudistuksessa.

Säilytä viimeisin kunnasta saamasi päätös. Tarvitset sitä, kun haet Kelasta perustoimeentulotukea ensimmäisen kerran. Jos olet saanut vuoden 2016 lopulla toimeentulotukipäätöksen, joka ulottuu vuoden 2017 puolelle, saat tukea päätöksen mukaisesti sen voimassaoloajan.

Täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen jää kuntaan sosiaalityöntekijöille.

Lisätietoja: http://www.kela.fi/-/tutustu-toimeentulotuen-uudistukseen

______

Sosiaalitoimistossa on käytössä kulunvalvonta. Asiakasvastaanotto perustuu ajanvaraukseen.

Puhelinajat sosiaalityöntekijöille

  • ma 12-13
  • ti-to 9-10