Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Kehitysvammahuollon palveluilla edistetään kehitysvammaisten henkilöiden omatoimista suoriutumista päivittäisistä toiminnoista ja tuetaan kotona asumista sekä turvataan heidän tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito.

Palvelujen tavoitteena on edistää asiakkaan elämänlaatua ja yhteiskunnallista osallistumista.

Palvelut suunnitellaan yhdessä kehitysvammaisen henkilön, hänen perheensä ja lähityöntekijöidensä kanssa. Palvelujen toteutuksessa hyödynnetään peruspalveluja ja lisäksi tuotetaan tai ostetaan erityispalveluja.

 Kaupunki järjestää kehitysvammaisille

Kuntoutusohjausta, perhehoitoa ja palveluohjausta
Palveluohjaaja Aila Hallinen

Yksilöllisten palvelukokonaisuuksien suunnittelu ja räätälöinti yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.
Palveluohjauksen tarkoituksena on tukea erityisen tuen ja palvelujen
tarpeessa olevan vammaisen henkilön ja hänen lähipiirinsä selviytymistä
ja toimimista yhteiskunnassa.

Perhehoito

Kehitysvammaiselle lapselle voidaan järjestää lyhytaikaista perhehoitoa vanhempien jaksamisen tai lapsen itsenäisyystaitojen tukemiseksi. Pitkäaikainen perhehoito voi olla itsenäiseen elämään valmentava siirtymävaihe, tai pysyvä asumisen järjestely aikuiselle kehitysvammaiselle henkilölle.

Perhehoidon_toimintaohje_2018_keuruu.pdf

Asumispalveluja

Runokulma

Einari Vuorelan tie 14, 42700 Keuruu

Runokulma ohjaajat p. 040-4811886. Esimies p. 040-6719406. 

Runokulmassa on 15 vuokra-asuntoa aikuisille, jotka tarvitsevat kehitysvamman vuoksi esteettömän ympäristön ja ympärivuorokautista ohjausta, valvontaa tai huolenpitoa. Omatoimisuutta ja itsemääräämisoikeutta korostamalla halutaan edesauttaa asukkaiden liittymistä lähiyhteisöön ja itsenäistä selviytymistä.

Asumisen ostopalvelut

Keuruun kaupunki ostaa asumispalveluja myös yksityisiltä palvelun-
tuottajilta ja muilta kunnilta.

Erityisneuvola

Kuntoutussuunnitelmat kaiken ikäisille kehitysvammaisille henkilöille
Työryhmään kuuluu lääkäri, terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, palveluohjaaja, sekä tarvittaessa muita erityisasiantuntijoita.

Ajanvaraus Tiina-Maija Lähteenmäki ja Aila Hallinen

Työ- ja päivätoiminta
kts. Työllisyyspalvelut/Navikka -toimintakeskus

Navikka -toimintakeskus on monitoimikesksus, joka tarjoaa työ- ja päivätoimintaa myös henkilöille, joilla on kehitysvamma.

Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminta

Iltapäivätoimintaa järjestetään Aurinkolinnassa, Niittyvillat-osastolla p. 040-183 7074.