Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Kehitysvammahuollon palveluilla edistetään kehitysvammaisten henkilöiden omatoimista suoriutumista päivittäisistä toiminnoista ja tuetaan kotona asumista sekä turvataan heidän tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito.

Palvelujen tavoitteena on edistää asiakkaan elämänlaatua ja yhteiskunnallista osallistumista.

Palvelut suunnitellaan yhdessä kehitysvammaisen henkilön, hänen perheensä ja lähityöntekijöidensä kanssa. Palvelujen toteutuksessa hyödynnetään peruspalveluja ja lisäksi tuotetaan tai ostetaan erityispalveluja.

Kaupunki järjestää kehitysvammaisille seuraavia palveluja:

Kuntoutusohjaus, perhehoito ja palveluohjaus

Ota yhteyttä: palveluohjaaja Aila Hallinen,  ma-ke klo 12-13

Yksilöllisten palvelukokonaisuuksien suunnittelu ja räätälöinti yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.

Palveluohjauksen tarkoituksena on tukea erityisen tuen ja palvelujen tarpeessa olevan vammaisen henkilön ja hänen lähipiirinsä selviytymistä ja toimimista yhteiskunnassa.

Perhehoito

Kehitysvammaiselle lapselle voidaan järjestää lyhytaikaista perhehoitoa vanhempien jaksamisen tai lapsen itsenäisyystaitojen tukemiseksi. Pitkäaikainen perhehoito voi olla itsenäiseen elämään valmentava siirtymävaihe, tai pysyvä asumisen järjestely aikuiselle kehitysvammaiselle henkilölle.

Lue tästä:
Maakunnallinen perhehoidon toimintaohje 1.1.2022 alkaen (pdf)

Asumispalvelut

Asumisyksikkö Runokulma
osoite: Einari Vuorelan tie 14, 42700 Keuruu

Ota yhteyttä: Runokulman ohjaajat p. 040 4811 886, ja esimies p. 040 6719 406.

Runokulmassa on 15 vuokra-asuntoa aikuisille, jotka tarvitsevat kehitysvamman vuoksi esteettömän ympäristön ja ympärivuorokautista ohjausta, valvontaa tai huolenpitoa. Omatoimisuutta ja itsemääräämisoikeutta korostamalla halutaan edesauttaa asukkaiden liittymistä lähiyhteisöön ja itsenäistä selviytymistä.

Asumisen ostopalvelut

Keuruun kaupunki ostaa asumispalveluja myös yksityisiltä palveluntuottajilta ja muilta kunnilta.

Erityisneuvola

Kuntoutussuunnitelmat kaikenikäisille kehitysvammaisille henkilöille. Työryhmään kuuluu lääkäri, terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, palveluohjaaja, sekä tarvittaessa muita erityisasiantuntijoita.

Varaa aika: Tiina-Maija Lähteenmäki ja Aila Hallinen, ma-ke klo 12-13

Työ- ja päivätoiminta

Katso tarkemmin: Työllisyyspalvelut/Navikka-toimintakeskus

Navikka-toimintakeskus on monitoimikeskus, joka tarjoaa työ- ja päivätoimintaa myös henkilöille, joilla on kehitysvamma.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Yhteyshenkilö aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Niina Sunila puh. 040 628 2741.