Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Omaishoidon tuella tarkoitetaan ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Tuen myöntämisen edellytyksenä Keuruulla on jatkuva ympärivuorokautinen avun tarvitseminen päivittäisissä henkilökohtaisissa toiminnoissa. Lapsen ja nuoren hoito on erittäin vaativaa ja sitovaa verrattuna terveeseen saman ikäiseen lapseen tai nuoreen. Hoidon päävastuu on omaishoitajalla.

Omaishoidon tuen toimintaohje 2022 (pdf)

Omaishoidontukihakemus 2022 (pdf)

Omaishoidon hoitopäiväilmoitus 2022 (pdf)

Omaishoidon hoitopäiväilmoituksen voi palauttaa osoitteeseen Keuruun kaupungin vammaispalvelut / omaishoito, Multiantie 5, 42700 KEURUU tai vammaispalvelujen turvapostilla.

Ohjeet turvapostin lähettämisestä löydät tästä linkistä.