Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Vammaispalveluilla tuetaan vammaisen henkilön itsenäistä suoriutumista ja edistetään hänen yhdenvertaisuuttaan suhteessa yhteiskunnan muihin jäseniin.

Vammaispalveluja järjestetään vammaispalvelulain nojalla.

Erityisen järjestämisvelvollisuuden piirissä olevat palvelut ovat:

  • vaikeavammaisten kuljetuspalvelut
  • asunnon muutostyöt sekä asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet,
  • henkilökohtainen apu,
  • palveluasuminen ja päivätoiminta.

Määrärahasidonnaisia palveluja ovat:

  • päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet,
  • ylimääräiset vaatetus- ja erityisravintokustannukset, sekä
  • sopeutumisvalmennus.

Palvelutarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun vammaispalveluihin on otettu yhteyttä palvelujen saamiseksi.

Asiakkaan kanssa laadittavaan palvelusuunnitelmaan kirjataan sen hetkinen tilanne sekä asiakkaan oma näkemys tulevasta palvelutarpeestaan.

Hakulomakkeet:

Hakemukseen tulee liittää ajankohtainen lääkärinlausunto.

Henkilökohtaisen avun lomakkeet työnantajalle:

Ota yhteyttä:

Sosiaalityöntekijä Tiina-Maija Lähteenmäki
Palveluohjaaja Aila Hallinen

- puhelinajat: ma 12-13 ja ti-to 9-10

Lue tästä:

Vammaispalvelujen opas 2019

Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle -kaupunki sijaismaksajana

Täyttä elämää Keuruulla vammaispoliittinen ohjelma vuoteen 2023