Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Vammaispalveluilla tuetaan vammaisen henkilön itsenäistä suoriutumista ja edistetään hänen yhdenvertaisuuttaan suhteessa yhteiskunnan muihin jäseniin.

Vammaispalveluja järjestetään vammaispalvelulain nojalla

Erityisen järjestämisvelvollisuuden piirissä olevat palvelut ovat:

  • vaikeavammaisten kuljetuspalvelut
  • asunnon muutostyöt sekä asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet,
  • henkilökohtainen apu,
  • palveluasuminen ja päivätoiminta.

Määrärahasidonnaisia palveluja ovat:

  • päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet,
  • ylimääräiset vaatetus- ja erityisravintokustannukset, sekä
  • sopeutumisvalmennus.

Palvelutarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun vammaispalveluihin on otettu yhteyttä palvelujen saamiseksi.

Asiakkaan kanssa laadittavaan palvelusuunnitelmaan kirjataan sen hetkinen tilanne sekä asiakkaan oma näkemys tulevasta palvelutarpeestaan.

Keuruun sisäinen palveluliikenne

Keuruun kaupunki järjestää palvelu- ja asiointiliikennettä kaupungin rajojen sisällä. Liikenteen piiriin kuuluvat niin haja-asutusalueet kuin Keuruun keskustan alue, jossa palvelee maanantaisin aikataulutettu palveluliikennelinja nimeltään Puikkari.

Katso Puikkarin aikataulut tästä

Katso haja-asutusalueiden palveluliikenteen aikataulut ja yhteystiedot tästä.

Hakulomakkeet

Hakemukseen tulee liittää ajankohtainen lääkärinlausunto.

Henkilökohtaisen avun lomakkeet työnantajalle

Ota yhteyttä

Sosiaalityöntekijä Tiina-Maija Lähteenmäki
Palveluohjaaja Aila Hallinen

  • puhelinajat: ma-ke klo 12-13

Lue tästä

Vammaispalvelujen opas 2022 (pdf)

Henkilökohtaisen avun toimintaohje työnantajalle -kaupunki sijaismaksajana (pdf)

Täyttä elämää Keuruulla vammaispoliittinen ohjelma vuoteen 2023 (pdf)