Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Vammaispalveluilla tuetaan vammaisen henkilön itsenäistä suoriutumista ja edistetään hänen yhdenvertaisuuttaan suhteessa yhteiskunnan muihin jäseniin.

Vammaispalveluja järjestetään vammaispalvelulain nojalla.

Erityisen järjestämisvelvollisuuden piirissä olevat palvelut ovat: vaikeavammaisten kuljeltuspalvelut, asunnon muutostyöt sekä asuntoon kiinteäsi asennettavat välineet ja laitteet, henkilökohtainen apu, palveluasuminen ja päivätoiminta.

Määrärahasidonnaisia palveluja ovat: päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet, ylimääräiset vaatetus- ja erityisravintokustannukset sekä sopeutumisvalmennus.

Palvelutarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun vammaispalveluihin on otettu yhteyttä palvelujen saamiseksi.

Asiakkaan kanssa laadittavaan palvelusuunnitelmaan kirjataan sen hetkinen tilanne sekä asiakkaan oma näkemys tulevasta palvelutarpeestaan.

Hakemukseen tulee liittää ajankohtainen lääkärinlausunto.

Sosiaalityöntekijä Tiina-Maija Lähteenmäki

Palveluohjaaja Aila Hallinen


- puhelinajat: ma 12-13 ja ti-to 9-10

 Vammaispalvelujen opas 2018

Täyttä elämää Keuruulla vammaisstrategia 2013-2017