Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruulaisista 65 vuotta täyttäneitä on noin 3000. Heistä noin 600 on vanhuspalveluiden piirissä. Keuruun perusturvan vanhuspalvelut koostuvat kotiin annettavista palveluista, omaishoidon tuesta sekä palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoivan palveluista.

Vanhuspalvelujen järjestämistä ohjaa mm. 1.7.2013 voimaan tullut laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) sekä samaan aikaan annettu Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM 2013:11).

Lain ja laatusuosituksen keskeiset sisällöt ovat

  • osallisuus ja toimijuus,
  • asuminen ja elinympäristö,
  • mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen,
  • oikea palvelu oikeaan aikaan,
  • palvelujen rakenne
  • hoidon ja huolenpidon turvaajat,
  • johtaminen.

Keuruun kaupungin valtuusto on hyväksynyt Keuruun suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi vuoteen 2020.
Se on luettavissa: Keuruun suunnitelma ikääntyeen väestön tukemiseksi vuoteen 2020 (pdf).

Kattavan Keuruun ikäihmisten palveluoppaan löytää: Ikäihmisen palveluopas (pdf)

Keuruun perusturvalautakunnan hyväksymä vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma, luettavissa: Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma (pdf)

Perusturvalautakunta hyväksyy vuosittain perusturvan asiakasmaksut ja taksat. Vuoden 2020 Perusturvan asiakasmaksut ja taksat (pdf)

Keuruun vanhuspalveluissa on toteutettu vanhuspalvelulain 6 §:ään perustuen palvelujen laatukyselyt kevään ja kesän 2014 aikana. Yhteenveto kyselystä luettavissa: Laatukyselyiden yhteenveto (pdf).

Lehtiniemen vuosilehti 2016 (pdf)

Lehtiniemen vuosilehti 2017 (pdf)

Lehtiniemen vuosilehti 2018

Lehtiniemen vuosilehti 2019 (pdf)

Lehtiniemen vuosilehti 2020