Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruulaisista 65 vuotta täyttäneitä on noin 3000. Heistä noin 600 on vanhuspalveluiden piirissä. Keuruun perusturvan vanhuspalvelut koostuvat kotiin annettavista palveluista, omaishoidon tuesta sekä palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoivan palveluista.

Vanhuspalvelujen järjestämistä ohjaa mm. 1.7.2013 voimaan tullut laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) sekä samaan aikaan annettu Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM 2013:11).

Lain ja laatusuosituksen keskeiset sisällöt ovat

  • osallisuus ja toimijuus,
  • asuminen ja elinympäristö,
  • mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen,
  • oikea palvelu oikeaan aikaan,
  • palvelujen rakenne
  • hoidon ja huolenpidon turvaajat,
  • johtaminen.

Keuruun kaupungin valtuusto on hyväksynyt Keuruun suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi vuoteen 2020.
Se on luettavissa: Keuruun suunnitelma ikääntyeen väestön tukemiseksi vuoteen 2021-2023 (pdf).

Kattavan Keuruun ikäihmisten palveluoppaan löytää: Ikäihmisten palveluopas (pdf)

Keuruun perusturvalautakunta on 21.4.2021 hyväksynyt alla olevat vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelmat (pdf):

Perusturvalautakunta hyväksyy vuosittain perusturvan asiakasmaksut ja taksat. Vuoden 2022 Perusturvan asiakasmaksut ja taksat (pdf)

Asiakasmaksulain muutokset tulivat voimaan 1.7.2021 alkaen. Maksukaton osalta muutokset tulevat voimaan 1.1.2022, sillä maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen.

Palvelusta määrätty asiakasmaksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos henkilön elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on perusteita. Maksun alennus/perimättä jättäminen perustuu toimeentulotukisäännösten mukaiseen tulo- ja menolaskelmaan ja toimeentulotuesta noudatettaviin ohjeisiin. Maksun alentaminen edellyttää selvitystä tuloista, varallisuudesta ja välttämättömistä menoista. Hakemus asiakasmaksun kohtuullistamisesta (pdf).

Keuruun vanhuspalveluissa on toteutettu vanhuspalvelulain 6 §:ään perustuen palvelujen laatukyselyt kevään ja kesän 2014 aikana. Yhteenveto kyselystä luettavissa: Laatukyselyiden yhteenveto (pdf).

Lehtiniemen vuosilehti 2016 (pdf)

Lehtiniemen vuosilehti 2017 (pdf)

Lehtiniemen vuosilehti 2018

Lehtiniemen vuosilehti 2019 (pdf)

Lehtiniemen vuosilehti 2020

Lehtiniemen vuosilehti 2021