Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Vanhuspalveluiden asumispalvelut ovat tarkoitettu ikäihmisille, jotka puutteellisen asumisturvallisuutensa ja toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat jatkuvaa päivittäistä huolenpitoa esimerkiksi turvallisen lääkehoidon, riittävän ravitsemuksen tai hyvän henkilökohtaisen hygienian toteutumiseksi.

Palveluasuminen tarkoittaa esteetöntä asuntoa, ympärivuorokautista turvapalvelua, tukipalveluja sekä saatavilla olevia hoivan ja hoidon palveluita. Tehostettu palveluasuminen on ympärivuorokautisesti valvottua.

Hakemus palveluasumiseen (pdf)

Vanhusten palveluasumisessa asiakas maksaa vuokran, hoivamaksun sekä käyttämänsä tukipalvelut.

Palveluasumiseen ei haeta sairauden akuutissa vaiheessa, kun hoito on vielä kesken. Palveluasumiseen ei myöskään tarvitse hakea varmuuden varalta. Palveluasumisen tarve tarkastellaan aina asiakkaan sen hetkisen tilanteen mukaan. Ennen palvelutaloon hakeutumista selvitetään mahdollisuudet kotona asumiseen kotihoidon palveluiden avulla.

Palvelu- ja ryhmäkodeissa on osa paikoista ja asunnoista varattu tilapäishoitoon. Tilapäishoidon tarkoitus on tukea kotona asumista sekä hoitavan omaisen jaksamista. Palveluasumisen tai lyhytaikaishoidon tarpeesta voi ottaa yhteyttä palveluohjaajaan.

Palveluasumisen yksiköt

  • Palvelutalo Seiponranta, 55 asuntoa, joista 10 on kaksiota ja 6 lyhyaikaiseen asumiseen tarkoitettua asuntoa (vastaava sairaanhoitaja Piia Lampinen)
  • Lehtiniemen muistiyksiköt Saarelmakoti ja Suvantokoti, 41 paikkaa, joista 3 lyhytaikaiseen asumiseen (Vastaava hoitaja Pia Kaski)
  • Lehtiniemen tehostetut asumisyksiköt Lahdelmakoti ja Valkamakoti, 41 paikkaa, joista 5 lyhytaikaiseen asumiseen (vastaava hoitaja Riikka Kimmel)

Muut asumispalvelut

Keuruun Vanhaintukisäätiöllä on vanhusten vuokra-asuntoja Keuruulla, Haapamäellä ja Pihlajavedellä. Vanhaintukisäätiö ylläpitää myös Tuurilakotia, joka on 31 paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö. Lisätietoja puhelin 040 7560 760.

Keuruun vuokra-asuntopalvelu, kaupungin vuokra-asunnot, lisätietoja puhelin 0400 542 265.

Asuntojen korjaus- ja muutostöihin on saatavissa erilaisia avustuksia

Vanhusväestön korjausavustus on tuloihin sidottu. Korjaus- ja laina-asioista saa lisätietoja rakennusvalvontatoimistosta puhelin 040 020 6841 tai 0400 984 783.

Vaikeavammaisille henkilöille voidaan myöntää asunnon muutostöitä vammaispalvelulain nojalla puhelin 0400 385 161.