Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Ota yhteyttä senioripuhelimeen

Senioripuhelimessa neuvotaan ja ohjataan asiakkaita ja läheisiä vanhuspalveluissa. Numeroon soitetaan myös kotihoitoon liittyvät asiat esimerkiksi käyntien muutokset/peruutukset, terveydentilan muutokset, voinnin tiedustelut tai ateriapalvelun muutokset.

Vuosilomien vuoksi aukioloajoissa voi olla muutoksia. Näistä tiedotetaan numerossa.

Kotihoito

Keuruulla on tavoitteena, että keuruulaiset ikäihmiset selviävät mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Kotihoidon tehtävänä on turvata kotona asuminen silloin, kun asiakkaan toimintakyky on sairauden, vammaisuuden tai vanhuuden vuoksi siinä määrin alentunut, että arjesta ja päivittäisistä toiminnoista selviytyminen on vaikeaa.

Kotihoidon työntekijät auttavat päivittäisissä toiminnoissa, kuten pukemisessa, pesuissa, lääkehuollossa sekä tekevät sairaanhoidollisia toimenpiteitä, kuten haavanhoitoa.

Kotihoidon työntekijät ovat hoitajia tai sairaanhoitajia. Kotihoitoa järjestetään seitsemänä päivänä viikossa klo 7-22 ja Keuruun keskustan alueella myös ympärivuorokautisesti.

Kotihoidossa toteutetaan voimavaralähtöistä hoitotyötä

Sen lähtökohtana on ajatus, että asiakas nähdään ainutlaatuisena ihmisenä, jolla on sairauksista huolimatta kykyjä ja voimavaroja. Toisin sanoen asiakas tekee itse ne asiat joihin pystyy, häntä kannustetaan niissä asioissa, missä hän tarvitsee tukea ja autetaan asioissa, joista hänen toimintakyvyllään ei enää selvitä. Näin asiakasta autetaan osallistumaan omaan elämäänsä ja hänen itsemääräämisoikeutensa ja osallisuutensa elämässä säilyy.

Kotihoitoa toteutetaan palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaan. Palvelu- ja hoitosuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan, omaisen ja muiden hoitoon ja huolenpitoon osallistuvien kanssa.

Kotihoidon tukipalvelut

Ateriapalvelu

Keuruun ja Haapamäen taajamissa kuljetetaan tarpeen mukaan lämmin ateria arkipäivisin kotiin. Viikonlopun ateriat tuodaan kylminä kotiin perjantaina. Ateriapalveluissa keskeistä on turvata hyvä ja ravitseva, terveyttä tukeva päivittäinen ateria, silloin kun asiakas ei sairauden tai vamman vuoksi itse pysty laittamaan ruokaa tai lähtemään kodin ulkopuolelle ruokailemaan. Ateriat valmistetaan terveysaseman keskuskeittiössä ja Haapamäen yhteiskoulun keittiöissä. Aterioiden kotiin kuljetukset ovat ulkoistettu kuljetusyrityksille.

Lehtiniemessä ja Metsätähdessä mahdollisuus myös lounasruokailuun joka päivä kello 11.00-12.00. Lehtiniemen ruokailu viikonloppuisin ja juhlapyhinä pääterveysaseman ruokasali Mantelissa klo 11-12.

Kylvetyspalvelu

Kotihoito voi antaa kylvetysapua joko asiakkaan kotona tai päiväkeskuksissa.

Turvapuhelin

Turvapuhelimella on mahdollisuus kutsua ympärivuorokautisesti apua, mikä lisää turvallisuutta kotona. Turvahälytykset voivat mennä joko omaisille tai Esperin vaihdepalvelun kautta kotihoidolle.

Turvapuhelimeen kuuluu asiakkaan lankapuhelimeen liitettävä turva-alusta ja turvaranneke, jota painettaessa hälytys ohjautuu auttajalle. Mikäli asiakkaalla ei ole lankapuhelinta, tarvitaan GSM-moduuli, johon turva-alusta voidaan kytkeä. Asiakas vuokraa tai hankkii tarvittavat laitteet itse. Turvalaitteisiin voidaan kytkeä myös ovi- tai savuhälytin.