Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Vanhuspalveluissa toimii muistikoordinaattori, jonka tehtävänä on muistisairaiden asiakkaiden ja heidän perheidensä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen.

Tehtävän tavoitteena on kotona asumisen tukeminen. Muistikoordinaattori varmistaa kotona asuvan muistisairaan ihmisen hoitoketjun toimimisen, arvioi asiakkaan/perheen kokonaistilannetta, ennakoi haasteita ja etsii niihin ratkaisuja.

Lisäksi muistikoordinaattori tekee moniammattilista yhteistyötä, arvioi muistisairauden hoidon vastetta, sairauden etenemistä ja arjen toimintojen sujumista.