Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

Keuruulla palveluseteli on käytössä kotihoidon ja vanhusten tehostetun palveluasumisen hankintaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tulojen mukaan.

Palvelusetelillä ei voi hankkia siivousta tai tukipalveluita kuten ateriapalvelua.

Keuruulla on käytössä myös lääkeannosjakelun palveluseteli Palvelutalo Seiponrannassa 1.1.2021 alk. Tarkoitus on, että vaiheittain myös tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa siirrytään käyttämään  lääkkeiden koneellista annosjakelua niiden asiakkaiden osalta, joiden lääkitys on siihen soveltuva.

Palvelusetelilaissa (569/2009) tarkoitetaan

1)  asiakkaalla
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 3§: 1 kohdassa tarkoitettua asiakasta ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2§:n 1 kohdassa tarkoitettua potilasta

2)  palvelusetelillä
järjestämisvastuussa olevan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelun saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antamat kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti

3)  tulosidonnaisella palvelusetelillä
palveluseteliä, jonka arvo määräytyy kunnan määrittelemien asiakkaan jatkuvien ja säännöllisten tulojen mukaan tai jonka arvo perustuu tulojen huomioon ottamiseen sosiaalihuoltolain (710/1982) 3a luvussa tai sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 10a-10c §:ssä säädetyllä tavalla.

4)  omavastuuosuudella
sitä osuutta yksityisen palvelujen tuottajan palvelun hinnasta, jota palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan maksettavaksi.

Palvelusetelin toimintaohje 2022 - ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen (pdf)

Palvelusetelin toimintaohje 2022 - kotihoito (pdf)

Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat Keuruulla (pdf)

Palveluseteli palvelutuottajaksi ilmoittautuminen/kotihoito (pdf)

Palveluseteli palvelutuottajaksi ilmoittautuminen/palveluasuminen (pdf)

Lääkeannosjakelun palvelusetelin sääntökirja 2022