Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Sotainvalidit

1.1.2017 alkaen vähintään 10 % sotainvalideilla on oikeus maksuttomaan kotihoitoon, tukipalveluihin sekä palveluasumisen ympärivuorokautiseen hoitoon. Käytössä on myös lounassetelit, joilla asiakas voi syödä haluamassaan paikassa.

Vähintään 20 % sotainvalideilla on oikeus maksuttomaan pitkäaikaiseen laitoshoitoon hoivaosastolla.

Veteraanit

Veteraaneille (rintamasotilas, rintamapalvelus tai rintamatunnus) korvataan Keuruun Perusturvalautakunnan päätöksen mukaan v. 2019 mm.:

  • enintään 300 €/veteraani korvauksena lääkärin määräämän kuntoutushoidon tai hammashoidon omavastuuosuuksista tai silmälasien (omavastuu silmälääkäri, optikko, silmälasit) tai turvapuhelimen hankinnasta tai jalkahoidosta (jalkahoitaja, kosmetologi) tai sellaisten arjessa selviämisen apuvälineistä, joita ei muuta kautta myönnetä (esim. peseytymiseen, pukeutumiseen, liikkumiseen liittyvät apuvälineet, myös "nastakengät" palveluohjaajan tai fysioterapeutin arvion mukaan)
  • kaupungin järjestämässä asiointi- ja palveluliikenteessä syntyvät omavastuukustannukset yrittäjille.
  • 60 lounasseteliä/veteraani/vuosi
  • uimahallin ja sen kuntosalin vapaa käyttöoikeus

Lisäksi maksetaan veteraanien siunaustilaisuudessa laskettavista havuseppeleistä nauhoineen enintään 60 e/seppele. Seppeleen laskemisesta huolehtivat veteraanijärjestöt.

Sotainvalidien sairaskodin avustajatoiminnasta saa lisätietoa numeroista 050 3026 171.