Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

OLETKO KIINNOSTUNUT VAPAAEHTOISTOIMINNASTA VANHUSTEN PARISSA?

Vapaaehtoistoimijoiden tuki ja apu vanhukselle on tarpeen kun

  • hoidon ja erilaisten palveluiden saannista ja omaisten tuesta huolimatta vanhus kokee itsensä yksinäiseksi
  • toimintakyvyn heikkeneminen estää vanhusta osallistumasta entisiin harrastuksiin ja erilaisiin tilaisuuksiin
  • ulkoilu yksin tuntuu turvattomalta apuvälineistä huolimatta
  • ystäväpiirin harventuessa keskustelu- ja seurustelumahdollisuudet vähenevät

Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta, ota yhteyttä Keuruun vanhuspalveluiden viriketoiminnanohjaajaan. Vapaaehtoisena voi toimia yksityinen henkilö, järjestö tai yritys.

Vapaaehtoisen perehdytysopas

Vapaaehtoistoimintaa vanhusten parissa voi tehdä myös seuraavien järjestöjen kautta: