Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 922/2011 11§:n mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluita tuotetaan.

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 12 §:n mukaan palvelujen tuottajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus vastuuhenkilön vaihtumisesta ja toiminnan lopettamisesta ilmoituksen vastaanottaneelle kunnan toimielimelle.

Aluehallintoviraston ohjeisiin pääset tästä linkistä: Aluehallintovirasto: Ilmoituksen varainen toiminta.

Kunnan toimielimen on viipymättä annettava aluehallintovirastolle saamansa tiedot lukuun ottamatta tietoja sellaisista palvelujen tuottajista, jotka tuottavat ainoastaan sosiaalihuoltolain 19 §:n 3 momentissa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja taikka yksityistä perhepäivähoitoa (13 §). Sosiaalihuoltolain mukaan kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja.

Mikäli kyse on ainoastaan sosiaalihuollon kotipalveluiden tukipalveluista, aluehallintovirastolle ei toimiteta tietoja, vaan kunta tallettaa tiedot omaan rekisteriinsä. Kun yrittäjä on hyväksytty Keuruun rekisteriin, hän saa tuottaa tukipalveluja arvonlisäverottomasti.

Saat lisätietoa sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverottomuudesta tästä linkistä: Verohallinto: sosiaalihuoltopalveluiden arvonlisäverotus.

Sosiaalihuollon kotipalvelun tukipalveluita tuottavat Keuruulla

Perusturvapalvelut ja Keuruun kaupunki eivät vastaa yhteystietojen oikeellisuudesta. Vastuu yhteystietojen ajantasaisuuden päivittämisestä perusturvan toimistonhoitajalle (p. 0400 786 082) on yrittäjällä.