Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keuruun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 41

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Metsomäen tuulivoimahanke (Mänttä-Vilppula) / Lausunto osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

KH 12.02.2024 § 41  

83/10.00.00.03/2024  

Valmistelija Kaupunkikehityspäällikkö Timo Määttä
timo.maatta(at)keuruu.fi, p. 0400 763 995

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Keuruun kaupunki lausuu osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seuraavaa:

Suunnitellun hankkeen toteuttaminen esitetyssä laajuudessa estää asuinrakentamisen Keuruun alueella oleville tiloille tuulivoimaloiden lähialueella. Näin ollen tuulivoimalat tulee sijoittaa siten, että rakennuskieltoalue ei ulotu Keuruun kaupungin alueelle. Vaihtoehtoisesti kaavoitettava alue tulee ulottaa kattamaan koko vaikutusalue ja näin Keuruun kaupungista tulee osaltaan kaavan käsittelevä viranomainen. Keuruun kaupunki edellyttää tuulivoimaloilta 1,5 km etäisyyttä asuin- ja lomarakennuksista sekä 1 € / m² korvausta sähkönsiirtolinjoilta.

Selostus

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus on 6.3.2023 § 71 päättänyt käynnistää Metsomäen tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen Eurowind Energy Oy:n aloitteesta. Kaava on tullut vireille 2.2.2024 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on julkisesti nähtävillä 2.-28.2.2024. Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus pyytää lausuntoa asiasta.

Kaava-alue sijaitsee noin kaksi kilometriä Mänttä-Vilppulan Kolhon kylästä luoteeseen. Suunniteltu tuulivoimapuisto sijoittuu Mänttä-Vilppulan pohjoisosaan, joten vaikutukset ulottuvat myös Keuruun puolelle Riihon alueelle.

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle enintään kahdeksan tuulivoimalan rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Samanaikaisesti tuulivoimaosayleiskaavan laatimisen kanssa on aloitettu erillisenä prosessina tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA), jota ohjaa ja valvoo Pirkanmaan ELY-keskus.


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa