Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keuruun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 43

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

23.10.2023 Valtuustoaloite / Ylimaakunnallisen seutuyhteistyön kehittäminen

KH 12.02.2024 § 43  

405/00.01.02.03/2023  

Valmistelija Kaupunginjohtaja Noora Pajari noora.pajari(at)keuruu.fi p. 040 8445 778

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Keuruun kaupunginhallitus toteaa, että maakuntarajat ylittävää yhteistyötä tehdään jo nyt aktiivisesti, mutta siinä on aina kehitettävää ja parannettavaa. Näin ollen Keuruun kaupunginhallitus aikoo ottaa asian esille keväällä edessä olevassa kuntien yhteistyötapaamisessa. Lisäksi Keuruun kaupunki pyrkii olemaan aiempaa aktiivisempi myös Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevan Ähtärin suuntaan.  Keuruun kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Selostus

Keuruun kaupunki tekee jatkuvasti yhteistyötä naapurikuntiensa kanssa. Yhteistyö on perustyötä kaupungin toiminnassa ja vahva osa normaalia arkea. Maakuntarajat ylittävä yhteistyö ei ole rajoittunut vain liikenteellisiin asioihin, vaan yhteistyötä tehdään vahvasti muun muassa koulutuksen, työllisyyspalvelujen ja TE25-uudistuksen näkökulmasta. Kaupunki on aktiivisesti ollut yhteydessä pirkanmaalaisiin naapureihinsa ja yhteistyötapaamisia on järjestetty ihan lähiaikoinakin.

 

Keuruun kaupunginhallitus teki tammikuussa 2024 opintomatkan Virroille, Parkanoon ja Ikaalisiin tavoitteenaan tutustua ja keskustella 2. asteen koulutuksen järjestämisen tavoista eri kunnissa. Joitakin pirkanmaalaisia kuntia ja Keuruun kaupunkia yhdistää vahvasti SASKY koulutuskuntayhtymä, ja sen tiimoilta on olemassa vakiintuneita yhteistyöfoorumeita, esimerkiksi kunnanjohtajakokouksia. SASKY:n Mäntän toimipisteen kanssa tehdään myös aktiivista yhteistyötä arjessa. Viimeisimpänä kehityskohteena on Keuruun TKI-keskus ja siellä järjestettävä opetus.

 

Johtavien viranhaltijoiden tehtävänkuvaan kuuluu lähtökohtaisesti aktiivinen yhteistyö naapurikuntien kanssa. Esimerkiksi kaupunginjohtaja käy aktiivista vuoropuhelua kollegoidensa kanssa, parhaillaan ollaan sovittamassa aikataulua Mänttä-Vilppulan, Virtojen ja Keuruun hallitusten yhteistapaamiselle. Toimialoilla yhteistyö on esimerkiksi toimintamallien ja tietojen vaihtamista, yhteisiä projekteja sekä hankkeita. Lisäksi Keuruun kaupunkistrategiassa on linjattu, että "olemme yhteistyöhaluinen ja -kykyinen kumppani. Edistämme keuruulaisten hyvinvointia toimimalla yhdessä lähialueen toimijoiden kanssa. Yhteistyö naapurikuntien kanssa vahvistaa palvelukokonaisuuttamme sekä lisää paikallista tarjontaa ja työpaikkoja." Voidaan siis todeta, että yhteistyö on osa sekä strategista suunnittelua että operatiivista arjen toimintaa.

 

On totta, kuten aloitteessakin todetaan, että maakuntaliittojen toiminta keskittyy lähinnä oman maakunnan edunvalvontaan. Maakuntaliittojen aloitteesta tapahtuvaa maakuntarajat ylittävää seutuyhteistyötä ei juurikaan ole. On siis kuntien vastuulla luoda omat verkostonsa ja hyvät naapuruussuhteet.

 

Myös hyvinvointialueiden toiminnassa maakuntarajat ylittävä yhteistyö näyttäytyy arjessa tällä hetkellä olemattomalta. Aloitteessa nostetaan esille sairaanhoidon tiimoilta tapahtuva yhteistyö, jota on ilmeisesti aiemmin ollut vahvemmin. Tämän teeman Keuruun kaupunki on nostanut esille esimerkiksi hyvinvointialueen kanssa käytävissä neuvotteluissa, viimeksi tammikuun palveluverkkotyön viranomaispalaverissa.

 

Keuruun kaupungin mielestä on tärkeää, että palveluita suunnitellaan lähtökohtaisesti kuntalaisille heidän työssäkäynti- ja asiointialueensa puitteissa, ei organisaatioita varten. Tämä vaati jatkuvaa ja sinnikästä asioiden esiin nostamista. Valtuustoaloitteen tarkoitukseksi kerrotaan tilanteen selvittäminen yhdessä naapurimaakuntiin kuuluvien naapurikuntien kanssa ja etsiä toimia yhteisen edunvalvonnan voimistamiseksi ja elinvoiman edistämiseksi myös maakuntakeskusten ulkopuolella. Aloitteessa halutaan    Keuruun kaupungin avaavan keskustelun asiassa kuntanaapureidemme Mänttä-Vilppulan, Virtain ja Ähtärin kanssa. Tämä on hyvä ja kannatettava tavoite, sillä yhteistyön lisääminen on aina hyväksi ja sitä kautta saadaan nostettua Keuruun kaupungin edunvalvonnallisia asioita laajemmille foorumeille vaikuttavammin.

 

 

VALT 23.10.2023 § 45 

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Valtuuston kokouksessa 23.10.2023 jätettiin seuraava Lauri Oinosen allekirjoittama valtuustoaloite:

"Ylimaakunnallisen seutuyhteistyön kehittäminen"

"Keuruu on kaupunki Keski-Suomen maakunnassa, mikä rajoittuu sekä Mänttä-Vilppulaan ja Virtoihin Pirkanmaan maakuntaan Ähtäriin Etelä-Pohjanmaan maakuntaan. Nykyinen jaottelu maakuntiin on miltei lopettanut aiemmat toiminnot ja keskinäisen edunvalvonnan

vuorovaikutuksen kuntanaapureidemme kanssa, jotka kuuluvat naapurimaakuntiimme.

Maakunnallisten liittojen toiminta on tehokkaasti muodostanut ja lähtökohtaisesti maakuntarajoista toimivan esteen etsiä ja kehittää eri toimialoilla yhteistyötä kuntanaapurien kanssa. Nykyinen

maakuntahallinto tarkastelee kokonaisuutta yhä vahvemmin maakuntakeskuksen näkökulmasta. Näin tapahtuu asioiden valmisteluissa, tilastoinneissa ja toiminnoissa.

Keuruulla on aiemmin ollut sairaanhoidon ja ammatillisen koulutuksen osalta merkittävää yhteistyötä kuntanaapuriemme kanssa niin Pirkanmaalle kuin Etelä-Pohjanmaallekin.

Ylimaakunnallinen edunvalvonta pelkistynyt

liikennesektorille ja sen kautta on saatu myös tuloksia, mikä osoittaa maakuntarajat ylittävän toiminnan tarvetta.

Yksityinen sektori toki toimii maakuntarajoista riippumatta, nykyinen maakuntakeskuksia vahvistava ajattelu myös ohjailee senkin suuntautumista. Kehityksen seurauksena lähes kaikkialla maakuntien reuna-alueiden kuntien väkiluvut ovat voimakkaasti laskeneet, mikä

kehitys väistämättä aiheuttaa negatiivista kehitystä eri toimialoilla.

Valtuustoaloitteeni tarkoitus on selvittää tilannetta yhdessä naapurimaakuntiin kuuluvien naapurikuntiemme kanssa ja etsiä toimia yhteisen edunvalvonnan voimistamiseksi ja elinvoiman edistämiseksi myös maakuntakeskusten ulkopuolella.

Haluan Keuruun kaupungin avaavan keskustelun asiassa kuntanaapuriemme Mänttä-Vilppulan, Virtain ja Ähtärin kanssa."

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa