Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keuruun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 45

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Valtuustoaloite 12.12.2022 / Keuruun keskustan elinvoimaisuuden turvaaminen

KH 12.02.2024 § 45  

721/00.01.02.03/2022  

Valmistelija Elinvoimajohtaja Janne Teeriaho, janne.teeriaho(at)keuruu.fi, p. 040 652 7256

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vastineen valtuustoaloitteeseen ja esittää edelleen valtuustolle valtuustoaloitteen vastineen hyväksymistä ja aloitteen katsomista loppuun käsitellyksi.

Selostus

Keuruun keskustassa tori toimii Keuruun seurakunnan omistamalla pysäköintialueella Keuruuntien varressa. Torialueen kehittämistä nykyisen sijaintinsa lähellä on tarkasteltu maankäytön ja kaavoituksen näkökulmasta viimeksi Kippavuoren asemakaavamuutoksen laadinnan yhteydessä. Hyväksytyssä kaavassa torin sijaintiin ei tullut muutoksia. Torin paikka on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa merkinnällä LP-2, "yleinen pysäköintialue. Aluetta voidaan käyttää myös torialueena".

Aloitteessa uudeksi torin paikaksi esitetty Keskusaukio on Keuruun kaupungin omistama maa-alue. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu osittain merkinnällä LP-1. "yleinen ja korttelialueiden tarvetta palveleva pysäköintialue" ja osittain aluevarausmerkinnällä "katuaukio/tori".

Aloitteessa mainittu Säästökeskuksen rakennuksen alue on merkitty voimassa olevassa asemakaavassa merkinnällä K-1, "liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolle saadaan sijoittaa asuntoja enintään 30 % rakennuspaikan rakennettavasta kerrosalasta".

Keuruun kaupunginhallitus on päätöksellään 18 § 29.1.2024 esittänyt kaupunginvaltuustolle Säästökeskuksen alueen kiinteistöjen Karvarinkulma 249-410-0068-18 ja Karvarinkulma I 249-410-0089-0014 ostamista tarjouksen mukaisesti rakennus purettuna. Rakennukselle on haettu kiinteistönomistajan toimesta purkamislupaa ja se on lainvoimainen.

Asemakaava-alueella maankäytön muutokset, kuten pysäköintialueen muuttaminen torialueeksi ja / tai liikerakennusten korttelialueen muuttaminen tori- tai muuksi alueeksi, tulee tehdä suunnitelmallisesti kaavamuutosprosessin kautta.

Torin sijaintivaihtoehdoista on järjestetty Keuruuntien varren yrityksille suunnattu sähköinen kysely. Vaihtoehtoina kyselyssä olivat torin nykyinen sijainti, Keskusaukio ja kirjastonranta. Vastauksia kyselyyn saatiin 35 kappaletta, joista 16 piti parhaana sijaintina torille Keskusaukiota, 7 nykyistä sijaintia ja 7 kirjastonrantaa. Kolmessa vastauksessa parhaana paikkana pidettiin joko nykyistä sijaintia tai Keskusaukiota ja yhdessä Keskusaukiota tai kirjastonrantaa.

Mikäli kaupunginhallitus päättää käynnistää Keskusaukion alueelle kaavamuutoksen laatimisen, niin laajemmat vaikutusarvioinnit tehdään kaavamuutosprosessin selvitysten laadinnan yhteydessä.

 

Rahoitusvaihtoehdot mahdollisen torin siirron ja kehittämisen osalta riippuvat rahoittajien ohjelmakaudesta, eli minkälaisia hankkeita esimerkiksi EU -rahalla on mahdollista rahoittaa.

VALT 12.12.2022 § 54 

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Selostus

Tapani Paasun valtuustoaloite "Keuruun keskustan elinvoimaisuuden turvaaminen":

 

Olen huolissani Keuruun ydinkeskustan (Keuruuntien) elinvoimaisuudesta.

 

Merkittävä osa kaupan elinvoimasta on siirtynyt Tervan alueelle ja uudessa Masterplanissa kaupallista toimintaa kaavoitetaan aseman seudulle.

 

Keuruuntien kehittämistä tulisi miettiä siitä näkövinkkelistä, että toria kehitettäisiin ja sen siirrettäisiin Keskusaukiolle. Torista tehtäisiin nykyaikainen esiintymislavoineen. Onhan Keskusaukio nykyisinkin monenlaisten tapahtumien keskipiste. Siinä järjestetään joka vuosi mm. joulukauden avaus, kraananaukaisu ym. Keskusaukiolla on ollut Keupan mestisjuhlat ja myös suuren suosion saanut Syödään yhdessä -tapahtuma.

 

Lainaus Tori- ja markkinapaikan keskusjärjestön Toimiva tori -oppaasta: "Tori on keskustan keskipiste ja kaupungin sydän, tori sijaitsee luonnollisen kulkureitin varrella, on myös merkillepantavaa, että tori on edelleen paikka, jonne monet turistit suuntaavat ensimmäiseksi kulkunsa tullessaan uudelle paikkakunnalle. Kun torit vielä tunnetusti vetävät puoleensa runsaasti väkeä ympäröivältä maaseudulta, niin torilla on huomattavaa kaupankäyntiä vilkastuttavaa merkitystä myös alueen kiinteille kaupoille."

 

Myös maaomistus on Keskusaukiolla Keuruun kaupungin, kun nykyinen torialue on Keuruun seurakunnan parkkipaikka.

 

Torin rakentamiseen kannattaisi tutkia erilasia rahoitusvaihtoehtoja kuten Karstulassa tehtiin muutama vuosi sitten. Rakennuskustannuksiin otti osaa kunta, yksityinen ja EU-taho. Onnistuisiko samantyyppinen ratkaisu myös Keuruulla?

 

Mietittävää on myös Keskusaukion vieressä olevalla Säästökeskuksen rakennuksella, joka on ollut tyhjillään muutaman vuoden ajan. Talo rapistuu paikalleen ja alkaa olla jo ympäristöhaitta. Taloyhtiö on konkurssissa. Olisiko tässä vaiheessa Keuruun kaupungilla mahdollisuutta miettiä talon purkua ja laajentaa Keskusaukiota/toria myös siihen suuntaan?

 

Arvoisat päättäjät, kun ajatte tai kävelette kuntien pääraittia varmaan muodostatte mielipiteen kuntien elinvoimasta, imagosta. Tällä hetkellä Keuruuntietä kulkiessa näyttää huolestuttavalta.

Tämän korjaamiseen me kaikki voimme vaikuttaa. Uskomme, että siihen on myös keuruulaisten tuki, onhan ydinkeskustan vetovoimalla myös merkitystä kaupungin imagoon, veto- ja pitovoimaan, kiinteistöjen arvoon.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa