Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keuruun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 46

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Valtuustoaloite 9.11.2020 / Kevytliikenneväylien edistäminen työmatkaliikenteessä ja kuntoilussa

KH 12.02.2024 § 46  

143/00.01.02.03/2022  

Valmistelija Elinvoimajohtaja Janne Teeriaho, janne.teeriaho(at)keuruu.fi, p. 040 652 7256

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle aloitteen vastineen hyväksymistä ja aloitteen katsomista loppuun käsitellyksi.

Selostus

Haapamäen taajaman kevyenliikenteenväylä vt23:n varressa päättyy Keuruun suuntaan kuljettaessa Alluntien risteykseen. Keuruulta Haapamäen suuntaan valtatie 23:n suunnassa kevyenliikenteenväylä päättyy Otavantien risteykseen. Haapamäen ja Keuruun väliin jää noin 11 kilometrin mittainen valtatie 23:n välimatka, jolla ei ole erillistä kevyenliikenteenväylää. Valtatie 23 on valtion tie, jonka suunnittelusta, kehittämisestä ja kunnossapidosta vastaa Väylävirasto. Alueellinen kunnossapito kuluu Keski- Suomessa Keski-Suomen ELY-keskukselle.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jatkossa ELY-keskus, on laatinut vuonna 2018 valtateiden 18 ja 23 kehittämisselvityksen Jyväskylä - Keuruu. Kehittämisselvityksen toimenpiteet on jaettu luokkiin I, II ja III. Toimenpiteiden kokonaistavoiteaikataulu on vuodessa 2040.

Selvityksessä on todettu muun muassa, että kävellen ja pyörällä tehtäviä matkoja selvitysalueella ovat pääasiassa vain taajamien sisäiset koulumatkat ja lyhyet asiointimatkat. Valtatie 23 varren kapeat (50 cm) piennarleveydet on selvityksessä todettu tekevän kävellen tai pyörällä liikkumisen Haapamäen ja Keuruun välillä turvattomaksi, talvisin jopa mahdottomaksi. Kehittämistoimenpiteenä on toimenpideluokassa III esitetty valtatie 23:n leventämistä välillä Haapamäki - Otavantie. Toimenpiteen kustannusarvio on vuoden 2018 tasossa ollut 4, 5 miljoonaa euroa. Selvityksessä ei ole esitetty toimenpiteenä erillisen kevyenliikenteenväylän rakentamista Haapamäen ja Keuruun välille valtatie 23:n varteen.

Kehittämisselvityksessä esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää kohteesta riippuen yleis-, tie- ja rakennussuunnitelmien laatimista. Kustannusjaosta kaupungin ja ELY-keskuksen kesken neuvotellaan myös jatkosuunnittelun yhteydessä. Keuruun kaupunki on pyrkinyt edistämään kehittämisselvityksessä esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista liikenneverkon kehittämisneuvotteluissaan Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Väyläviraston kanssa. Valtatie 23:n leventäminen välillä Haapamäki - Otavantie ei ole vielä edennyt suunnitteluasteelle. Keuruun kaupunki jatkaa valtatie 23:n leventämishankkeen edistämistä suunnittelu- ja toteuttamisvaiheeseen edelleen neuvotteluissaan ELY-keskuksen ja Väyläviraston kanssa.

 

Valtuustoaloitteet

284/10.03.01/2020

Valtuusto 09.11.2020 § 38

Valtuuston kokouksessa 9.11.2020 jätettiin seuraavat aloitteet: Lauri Oinosen aloite kevytliikenneväylien edistämisestä työmatkaliikenteessä ja kuntoilussa.

Keuruun kaupungissa on päästy hyvään alkuun kevytliikenneväylien rakentamisissa eri vuosien kuluessa. Kevytliikenneväylien merkitys kasvaa pyrittäessä päästöistä vapaaseen liikkumiseen työmatkoilla ja asiointiliikenteessä Samoin kevytliikenneväylillä on merkitystä kuntoliikunnassa ja pyöräilyssä. Työmatkoja haluttaisiin saamieni viestien mukaan tehdä nykyistä enemmän polkupyörillä, mikäli tämä olisi nykyistä turvallisempaa kaikkina vuodenaikoina.

Valtatielle 23 on toivottu jo parin vuosikymmenen ajan kevytliikenneväylää Haapamäen ja Keuruun taajamien välille, koska valtatien raskas ja muu autoliikenne tuo vaaratilanteita kevyen liikenteen käyttäjille. Tämä mahdollistaisi osaltaan Haapamäen taajaman myönteistä kehitystä asuinpaikkakuntana risteysasemayhdyskunnassa. Vastaavaa kevyen liikenneväylien tarvetta voidaan todeta kaupungissamme muidenkin maanteiden osalta.

Kuntien kireässä taloudellisessa tilanteessa tulisi selvittää ilmastopoliittisten rahoituskanavien ja valtion elvytysrahaston tarjoamat mahdollisuudet myös tältä osin.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa