Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keuruun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 32

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Korkeimman hallinto-oikeuden lausuntopyyntö koskien KSSHP:n kuntayhtymävaltuuston päätöstä 17.6.2022 § 9

KH 12.02.2024 § 32  

8/00.01.06/2024  

Valmistelija Kaupunginjohtaja Noora Pajari, noora.pajari(at)keuruu.fi, p. 040 844 5778

Päätös Hyväksyttiin.

Hallituksen puheenjohtaja Saara Kässi Jokinen esteellisenä poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan 18:53-18.55 (yhteisojäävi, aluevaltuuston jäsen), asian käsittelyssä puheenjohtajana kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Leena Laurila.

Markku Puro (yhteisöjäävi, aluehallituksen jäsen), Emilia Koikkalainen (yhteisöjäävi, aluevaltuuston jäsen) ja Harri Oksanen (yhteisöjäävi, aluevaltuuston varajäsen) esteellisinä poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan 18:53-18.55.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy selostusosan mukaisen lausunnon korkeimman hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön Keski-Suomen hyvinvointialueen ylimääräistä muutoksenhakua koskevaan hakemukseen, jolla haetaan Keski-Suomen
sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston päätöksen 17.6.2022 § 9 purkua.

Selostus

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus on 20.6.2023 hakenut korkeimmalta hallinto-oikeudelta Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston päätöksen 17.6.2022 § 9 purkamista.

Hakemuksessaan Keski-Suomen hyvinvointialue esittää sairaanhoitopiirin päätöksen olevan lainvastainen sekä tiedoksisaannin puuttumisen perusteella että yleisen edun vaatiessa päätöksen purkamista hallintoasioiden oikeudenkäyntiä koskevan lain (808/2019) 117 §:n 1 momentin 1-, 2- ja 3-kohtien sekä 2 momentin perusteella.

Keski-Suomen hyvinvointialue katsoo omaavansa oikeuden hakea päätöksen purkamista, koska se on sekä asianosainen että viranomainen, jolla olisi ollut oikeus hakea valittamalla muutosta päätökseen.

Tässä Keuruun kaupungin lausunnossa tuodaan esille, että Keski-Suomen hyvinvointialue on ollut erittäin hyvin tietoinen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston päätöksestä 17.6.2022 § 9. Kyseisen päätöksen valmistelijoina Keski-Suomen sairaanhoitopiirille ovat toimineet Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelusta samanaikaisesti vastanneet viranhaltijat, jotka ovat tulleet myöhemmin valituiksi pysyvästi Keski-Suomen hyvinvointialueen johtaviksi viranhaltijoiksi.

Huolellista valmistelua ja sen arviointia taas korostaa se, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus on erikseen vielä 28.12.2022 § 257 lopullisesti vasta päättänyt yhtymävaltuuston kesäkuisen päätöksen täytäntöönpanosta. Tästä päätöksestä on julkaistu muun muassa laaja tiedote kaikille asianosaisille, yhteistyötahoille ja medi-alle.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston päätös 17.6.2022 § 9 ei ole perustunut ilmeiseen väärään lain soveltamiseen ja päätös sekä sen täytäntöönpano on tarkkaan harkittu, jolloin päätökseen ei myöskään voida katsoa liittyvän mitään erehdystä. Päätösprosessi on ollut hyvin avoin ja se on pohjautunut jo Keski-Suomen sairaanhoitopiirin talousarvioon vuodelle 2022, joka on päätetty jo syksyllä 2021. Käytännössä kyseessä on ollut talousarvion mukaisen toiminnan toteuttaminen - eli yksimielisesti hyväksytyn talousarvion ja toimintasuunnitelman täytäntöönpano.

Osoitamme tässä lausunnossa hyvinvointialueen oman kunnille suunnatun viestinnän kautta, että hyvinvointialue ei ennen ministeriöiden kanssa käymiään vuotuisia neuvotteluja keväällä 2023 ole edes harkinnut tiedossaan olleen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin peruspääoman alentamista koskevan päätöksen kohdalla siitä valittamista. Mitään uutta selvitystä, jota sairaanhoitopiiri päätöstä 17.6.2022 § 9 tehdessään ei olisi jo huomioinut, ei ole vuoden 2023 kuluessa tuotu esiin purkua hakevan Keski-Suomen hyvinvointialueen puolesta. Perusteeksi on kerrottu vain ministeriön virkamiehen mielipide suullisessa neuvottelussa, josta ei ole esitetty mitään muistiota, sekä sen johdosta syntynyt uusi muuttunut näkemys sairaanhoitopiirin tilintarkastajalta.

Keski-Suomen hyvinvointialueen oma päätöksenteko Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kohdalla on kokonaisuudessaan ollut hyvin poukkoilevaa, sekavaa ja osin omavaltaista.

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto päätti 13.6.2023 § 50 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilinpäätöstä koskevassa päätöksessä olla panematta täytäntöön Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 17.6.2022 § 9 päätöstä, jonka sairaanhoitopiiri oli kyllä jo itse laittanut aikoinaan täytäntöön. Eli hyvinvointialue perui omavaltaisesti sairaanhoitopiirin lainvoimaisen päätöksen peruspääoman alentamisesta ja hyväksyi sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen tällä tavoin muutettuna. Perusteena tälle oli seuraava: "tilinpäätöksen valmisteluvaiheessa maaliskuussa 2023 sairaanhoitopiirin tilintarkastaja on todennut, että tilinpäätös on virheellinen, jos sairaanhoitopiirin alijäämää katetaan peruspääomasta ja suositellut korjaamaan asian voimassa olevan kirjanpito-ohjeistuksen mukaiseksi."

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston kokouksessa 13.6.2023 päätöksenteon yhteydessä tehtiin kannatettu esitys, että aluevaltuusto ei hyväksyisi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilinpäätöstä vuodelta 2022, vaan edellyttäisi, että aluehallitus valmistelee asian uudestaan ja hakee Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 17.6.2022 valtuuston lainvoimaisen päätöksen purkua. Aluevaltuusto päätti tuolloin, 13.6.2023, kuitenkin selkeällä äänten enemmistöllä, että Keski-Suomen hyvinvointialue ei hae päätöksen purkua eikä aluehallitus valmistele asiaa uudelleen.

Aluevaltuuston 13.6.2023 päätöksen kanssa täysin ristiriitaisesti - ilman että asiassa olisi ilmennyt mitään uutta tietoa - aluehallitus kuitenkin jo viikon päästä 20.6.2023 § 217 päätti kuitenkin tehdä ylimääräistä muutoksenhakua koskevan hakemuksen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 17.6.2022 § 9 päätöksen purkamiseksi. Tästä jo syntyy se kysymys, voiko Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus edes purku-hakemusta Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston päätöksen vastaisesti jättää?

Joka tapauksessa vasta purkuhakemuksen yhteydessä 20.6.2023 § 217 hyvinvointialueen hallituksen päätöksessä ensimmäistä kertaa tuodaan esille perusteluna se, että sairaanhoitopiirin päätöstä 17.6.2022 § 9 ei olisi ollenkaan annettu Keski-Suomen hyvinvointialueelle tiedoksi ja että kyseistä päätöstä voidaan pitää yleisen edun vastaisena. Näihin seikkoihin ei aiemmin ole missään yhteydessä viitattu.

Keski-Suomen kunnat ovat olleet jo pakotettuja valittamaan Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston 13.6.2023 § 50 päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, koska Keski-Suomen hyvinvointialueella ei ole ollut oikeutta lähteä muuttamaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lainvoimaisia päätöksiä. Keski-Suomen hyvinvointialue itsekin on myöntänyt esimerkiksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston päätöksen 17.6.2022 § 9 lainvoimaiseksi ja silti hyväksynyt Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen sen vastaisesti. Hallinto-oikeusprosessi tästä päätöksestä on edelleen kesken.

Nyt lausumme korkeimmalle hallinto-oikeudelle Keski-Suomen hyvinvointialueen purkuhakemuksen johdosta, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymävaltuuston päätös 17.6.2022 § 9 on ollut jo päätöksentekoa valmisteltaessa ja sen jälkeen vuonna 2022 Keski-Suomen hyvinvointialueen tiedossa ja että lainvoimaisen päätöksen purkamisen edellytykset eivät muiltakaan osin lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa § 117 mukaisesti täyty. Lainvoimaisen päätöksen purkamiselle ei ole perusteita.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa