Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keuruun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.03.2024/Pykälä 55

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Edustajien nimeäminen Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen valmistelevaan toimielimeen ja työllisyysaluelautakuntaan ajalle 1.5.2024-31.5.2025

KH 04.03.2024 § 55  

230/00.01.02.02/2023  

Valmistelija Kaupunginjohtaja Noora Pajari, noora.pajari(at)keuruu.fi, p. 040 844 5778

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen valmistelevaan toimielimeen ja työllisyysaluelautakuntaan 2 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Selostus

Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen muodostaminen, jonka vastuukuntana toimii Jämsän kaupunki, etenee helmikuun aikana valtioneuvostossa päätöksentekoon. Kahdeksan kunnan yhteistoimintasopimuksen mukaan kuntien yhteisenä toimielimenä työllisyyspalveluiden järjestämiseksi toimii Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen lautakunta. Lautakunta vastaa työvoimapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa määriteltävistä työvoimaviranomaisen tehtävistä 1.1.2025 alkaen.

Päätösvaltaa lautakunnassa käyttävät sopijakuntien nimeämät 12 jäsentä.

Jämsän kaupungilla on kolme paikkaa. Lautakuntapaikat muutoin määräytyvät työvoiman määrän perusteella siten, että kun työvoima on

- 6000 tai yli, kunta nimeää 3 jäsentä
-2000-5999, kunta nimeää 2 jäsentä
- alle 2000, kunta nimeää 1 jäsenen.

Mänttä-Vilppula ja Keuruu nimeävät kumpikin kaksi jäsentä. Muut sopijakunnat Joutsa, Luhanka, Multia, Petäjävesi ja Toivakka nimeävät jokainen yhden jäsenen. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Työvoimamäärää vastaava jäsenmäärä tarkistetaan valtuustokauden alussa toimielimen nimeämisen yhteydessä. Työvoimamääränä huomioidaan Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 18-64-vuotiaan työvoiman määrä.

Lautakunnan kokoonpanoa muodostettaessa tulee huomioida tasa-arvolain (tasa-arvolaki 8.8.1986/609) säännösten noudattaminen. Lähtökohtana tulisi olla, että kukin kunta ehdottaa sekä naista että miestä. Lautakunnan toimikausi on valtuustokausi. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Jämsän kaupungin edustaja, jonka valitsee Jämsän kaupunginvaltuusto. Varapuheenjohtajan nimeää vuorollaan kahden vuoden välein muut sopijakunnat kiertävässä järjestyksessä. Lautakunnan esittelijänä toimii vastuukunnan virkasuhteessa oleva työllisyysaluejohtaja, josta on määräys vastuukunnan hallintosäännössä.

Yhteisen toimielimen toimintaan sovelletaan Jämsän kaupunginvaltuuston hyväksymiä hallintosääntömääräyksiä. Hallintosääntöä muutettaessa yhteistoimintasopimuksen tehtäviin liittyviltä osin, Jämsän kaupunki kuulee sopijakuntia ennen muutosta. Lopullinen päätösvalta hallintosäännön määräyksien muuttamisesta on Jämsän kaupunginvaltuustolla.

Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtoon 1.1.2025 alkaen liittyvä valmisteluvastuu on vastuukunnan tehtävä. Yhteistoimintasopimuksen mukaan ajalla 1.5.-31.12.2024 työllisyysalueen lautakunta toimii työllisyysalueen valmistelevana toimielimenä, joka laatii taseyksikön talousarvion sopimuksen kohdan 8 mukaisesti, hyväksyy työllisyysalueen toimintasuunnitelman työllisyyspalveluiden järjestämisestä sekä käsittelee muut keskeiset valmisteluun liittyvät linjaukset.

Vastuukunta perustaa valmistelua varten tulosyksikön ajalle 1.1.-31.12.2024, jolle kirjataan valmistelusta aiheutuvat suorat ja välilliset kustannukset. Valmistelusta tehdään erillinen talousarvio, josta päättää vastuukunta.

Kuntalaki 77 §: Kuntien yhteisessä toimielimessä, josta säädetään 51 §:ssä, jäseninä voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt.

Jämsän kaupunginhallitus pyytää sopijakuntia nimeämään edustajansa valmistelevaan toimielimeen ja työllisyysaluelautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Edustajat ilmoitetaan Jämsän kaupungille 30.4.2024 mennessä. Tasa-arvolain noudattamiseksi lähtökohtana on, että ehdotetaan sekä naista että miestä.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa