Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keuruun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 04.03.2024/Pykälä 56

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Otsavuoren tuulivoimahankkeen kaavoitusaloite

KH 04.03.2024 § 56  

58/10.02.02/2024  

Valmistelija Kaupunkikehityspäällikkö Timo Määttä
timo.maatta(at)keuruu.fi, p. 0400 736 995

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että osayleiskaavan laadintaa ei käynnistetä. Aloite katsotaan loppuun käsittelyksi.

Selostus

Otsavuoren Tuuli Oy / Solarwind on tehnyt aloitteen tuulivoimaosayleiskaavan laatimiseksi Häkkiskylän viereiselle Riihimäen alueelle. Aloitteessa hanke on nimetty Otsavuoreksi. Otsavuori sijaitsee esitetystä alueesta koilliseen usean kilometrin päässä Jämsän puolella. Liitteenä on kartta ehdotetusta kaavoitusalueesta.

Tuulivoimakeskustelua on Keuruulla käyty monitahoisesti parin viime vuoden aikana. Tuulivoimakaavoitus on ollut usean valtuustoseminaarin aiheena. Kaupunki on järjestänyt yleisen tuulivoimawebinaarin sekä tuulivoimaillan Haapamäen Suojalla, joka myös lähetettiin striimattuna verkkoon. Lisäksi on järjestetty Multian ja Petäjäveden kanssa yhteisesti meluun ja välkkeeseen keskittynyt tilaisuus Petäjäveden Miilussa, joka myös striimattiin verkkoon. Näiden keskustelujen pohjalta kaupunginvaltuusto hyväksyi tuulivoimakaavoituksen periaatteet.

Perustelut: Kaupunginvaltuuston tuulivoimakaavoituksen periaatteissa edellyttämät etäisyysvaatimukset asutukseen huomioiden aloitteessa esitetystä alueesta ei muodostu toteuttamiskelpoista suunnittelukokonaisuutta. Asutus on sijoittunut esitetyn suunnittelualueen ympärille joka puolelle siten, että kun niistä mitataan 1,5 km rakennettavaa tuulivoima-alueetta ei muodostu.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2023 § 54 hyväksynyt Tuulivoimakaavoituksen periaatteet seuraavasti:

  1. Osayleiskaavat laaditaan hankkeeseen ryhtyvän kustannuksella (kaavoitussopimus), oikeusvaikutteisena osayleiskaavana maankäyttö- ja rakennuslain 77 a-c §:n mukaan siten, että voimaloiden rakennusluvat voidaan suoraan myöntää yleiskaavan perusteella. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaupunginhallitus ei voi sopia sitovasti tavoitteista kaavoitussopimusvaiheessa, koska yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.
  2. Hanketoimijalta edellytetään maanomistajasopimuksia ja maanomistajasopimuksiin kirjataan menettely purkuvakuudesta.
  3. Edellytetään, että sähköverkon siirtolinjojen osalta hanketoimijalta solmii maanomistajien kanssa erilliset maankäyttösopimukset kaavoitettavan alueen ulkopuolisista maa-alueista ja maksaa kokonaiskorvauksena vähintään 1 € / m2. Erikseen sovittaessa toissijaisena vaihtoehtona voidaan käyttämään lunastusmenettelyä.
  4. Tuulivoimalat sijoitetaan siten, että etäisyys pysyvään- ja loma-asutukseen tuulivoimalasta on vähintään 1,5 km.
  5. Kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointimenettely tulee suorittaa siten, että kuulemiset voidaan suorittaa yhtä aikaa.
  6. Tuulivoimakaavoissa tulee tutkia myös aurinkovoiman rakentamismahdollisuudet.
  7. Hanketoimijaa edellytetään aktiiviseen yhteistyöhön yksityisten maanomistajien neuvottelukuntien kanssa.
  8. Mahdolliset toisiin kuntiin ulottuvat ulkoisvaikutukset tulee tuoda tiedoksi ja osoittaa, millä tavoin asianosaisia on asiasta tiedotettu.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa