Dynasty tietopalvelu Haku RSS Keuruun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.03.2024/Pykälä 68

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Tervajärven ja Tervalammen ranta-asemakaava / hyväksyminen

KH 25.03.2024 § 68  

408/10.02.04/2023  

Valmistelija Kaupunkikehityspäällikkö Timo Määttä
timo.maatta(at)keuruu.fi, p. 0400 763 995
Kaavoitusinsinööri Ville Korhonen
ville.korhonen(at)keuruu.fi, p. 040 356 8208

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä ranta-asemakaavan muutoksen ja osittaisen kumoamisen liitteen mukaisesti.

Selostus

Tervajärven ja Tervalammen ranta-asemakaava on laadittu Keuruun länsiosaan tiloille 249-407-10-26 Tervavuori ja 249407-10-20 Raiskinmäki.

Vuonna 1994 vahvistettua Tervajärven ja Tervalammen ranta-asemakaavaa on muutettu siten, että korttelin 3 rakennuspaikat 1 ja 2 on yhdistetty ja niistä tehty uusi erillispientalojen (AO) rakennuspaikka. Korttelien 1 ja 2 loma-asuntojen (RA) rakennuspaikkoja on hieman tarkistettu. Kaavan yhteenlaskettu rakennuspaikkojen määrä on vähentynyt viidestä neljään.

Rakennuspaikkakohtainen yhteenlaskettu rakennusoikeuden määrä on AO-rakennuspaikalla 400 kerrosalaneliömetriä ja RA-rakennuspaikoilla 300 kerrosalaneliömetriä. Ne vastaavat Keuruulla viime vuosina vakiintunutta tasoa ranta-asemakaavoissa.

Ranta-asemakaavan kumoaminen käsittää Tervalammen ympäristön vt 23:n eteläpuolella, joka oli ensimmäisessä kaavassa maa- ja metsätalousaluetta (M) ja vesialuetta (W).

Kaavan laatija Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy on laatinut liitteenä olevat, hyväksyttäväksi menevät kaava-asiakirjat:

-        ranta-asemakaava 14.3.2024

-        ranta-asemakaavaselostus 14.3.2024.

 

KH 29.01.2024 § 24 

 

Valmistelija Kaupunkikehityspäällikkö Timo Määttä
timo.maatta(at)keuruu.fi, p. 0400 763 995
Kaavoitusinsinööri Ville Korhonen
ville.korhonen(at)keuruu.fi, p. 040 356 8208

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Pajari Noora

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää asettaa ranta-asemakaavaehdotuksen nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 27 §:n mukaisesti.

Selostus

Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy / RI Heikki Havanka kaa-van laatijana on toimittanut 17.10.2023 päivätyn ilmoituksen ranta-asemakaavan laatimisesta tiloille 249-407-10-26 Tervavuori ja 249407-10-20 Raiskinmäki.

Kyseessä on Tervajärven ja Tervalammen ranta-asemakaavan (vahvistettu 13.12.1994) muutos ja osittainen kumoaminen.

Kaava on tullut vireille kaupunkikehityspäällikön viranhaltijapäätöksellä 2.11.2023.

Kaavoituksen tavoitteena on muuttaa ranta-asemakaava siten, että alueelle tulee yksi vakituisen asumisen rakennuspaikka (AO). Korttelin 3 nykyiset rakennuspaikat 2 ja 3 yhdistetään AO-rakennuspaikaksi ja siihen liitetään myös maa- ja metsätalousaluetta. Myös korttelin 3 rakennuspaikan 1 rajausta muutetaan. Lisäksi rakennuspaikkakohtaisia rakennusoikeuksia lisätään sekä rakennuspaikkakohtaisista rakennusten lukumäärärajoituksista luovutaan.

Ranta-asemakaavan valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 1.-14.12.2023. Kaavaluonnoksesta jätettiin kolme lausuntoa (oheisaineistona).

Kaavan laatija Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy on laati-nut ranta-asemakaavaehdotuksen.

Esityslistan liitteenä:

  • Ranta-asemakaavaehdotus 2.1.2024
  • Ranta-asemakaavaehdotuksen selostus 2.1.2024
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.11.2023.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa