Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Jätehuoltomääräysten tavoitteena on ohjata jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti siten, että mahdollisimman suuri osa jätteistä ohjautuu hyötykäyttöön raaka-aineena. Syntypaikkalajittelun jälkeen jätteen tulee soveltua käsittelypaikalla tai loppusijoituspaikalla käsiteltäväksi.

Keuruun kaupungin jätehuoltomääräyksissä on kerrottu mm. jätteiden lajitteluvelvoitteista, jäteastioiden tyhjennysväleistä ja jätteiden omatoimisesta käsittelystä kiinteistöllä. Jätehuoltomääräykset koskevat yksityishenkilöitä, taloyhtiöitä sekä osin myös yrityksiä.

Jätehuoltomääräykset (tekninen ltk 10.4.2013 § 25, voimaan 1.5.2013).

Yliahon pienkierrätysaseman vastaanottohintoja

Energiajätteen pienin erämaksu 6 € alle 60 kg
Sekajätteen pienin erämaksu 8 € alle 60 kg

Isommat erät punnittuna

Energiajätteen pienin erämaksu 10 €/100 kg
Sekajätteen pienin erämaksu 12 €/100 kg

Kyllästämätön puu peräkärrykuorma 12 €
Kyllästämätön puu auton peräkontti 6 €

Tuhottava paperi 5 € minimi maksu
Tuhottava paperi isompi erä punnittuna 0,5 €/kg

Risu- ja haravointijäte 12 €/peräkärry kuorma

Kiviaines 8 € alle 80 kg
Kiviaines 9 €/100 kg