Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Ryhmiä torstai-iltapäivisin vauvoille ja leikki-ikäisille, opettajana Anu Kosonen (Musiikkipedagogi AMK, FM)

Tunnin pituus 45 minuuttia, vauvoilla ja taaperoilla (1-2 v.) 30 min tunti. Soitinvalmennus voi olla 60 min tunti, sisältäen yhteissoittoa.
Alle 3-vuotiaiden ryhmissä musisoidaan vielä yhdessä vanhempien, kummien tai vaikka isovanhempien kanssa, yli 3-vuotiaat osallistuvat tunneille jo ilman vanhempia. Ryhmän toiminnan kannalta on suositeltavaa, että siinä olisi vähintään viisi oppilasta. 

Ryhmien aikataulu 2019-2020:

 TORSTAI   
 klo 15.15-15.45vauvat ja taaperot3 kk - 2 v. 
 klo 16.15-17.00muskari3-5 -vuotiaat 
 klo 17.00-18.00soitinvalmennus6-8 -vuotiaat 

Ryhmien lopulliset aikataulut ja ryhmäjako muodostetaan ilmoittautumisten perusteella. 

Syyslukukausi: 15 opetusviikkoa, opetus alkaa to 22.8.2019 alkaen, päättyy 5.12.2019.
Kevätlukukausi: 15 opetusviikkoa, opetus alkaa to 9.1.2020 alkaen, päättyy 30.4.2020.

Opetuspaikka Keuruun kivikoulun musiikinluokka 259 (uusi puoli, sisäänkäynti Kimaraa vastapäätä)

Maksut 2019-2020:

70 € /lukukausi (oppitunnin kesto 30 min)
100 € / lukukausi (oppitunnin kesto 45 min)
110 € / lukukausi (soitinvalmennus, oppitunnin kesto 60 min)
Laskutus syyskuussa ja helmikuussa.
Sisaralennus -10 %. (kts. Lukukausimaksut)

Ilmoittautumiset musiikkiopiston toimistoon puh 040 178 4085 tai kts. LOMAKKEET

Huom. Yksi tutustumiskerta maksutta. Opintojen lopettamisesta tulee huoltajan AINA ILMOITTAA PUHELIMITSE toimistoon 


Sisältökuvaukset eri ikäryhmistä:

Vauvat

3-10 kk -ikäisille vauvoille vanhempineen. Tavoitteena on kokea turvallista yhdessäoloa ja
vahvistaa äidin ja lapsen yhteyttä musiikin keinoin. Muskari antaa lapselle ja vanhemmalle
elämyksiä ja lauluja kodin arkiaskareisiin ja laulutuokioihin. Nautitaan musiikista ja väreistä.
Totutellaan ympäristöön, ääniin ja toisiin lapsiin ja aikuisiin. Hahmotetaan omaa kehoa.
Tutustutaan rytmisoittimiin ja koetaan musiikin rytmiä äidin tai isän kehon kautta liikkuen,
mm. tanssien, keinuen ja körötellen. Rohkaistaan vauvaa käyttämään omaa ääntään ja
lorutellaan paljon. Tuetaan vauvan kehitysvaiheita (ryömiminen, konttaaminen,
nouseminen, kävelyttäminen, jne.) musiikin avulla.


Taaperot

1-2-vuotiaat tulevat muskariin yhdessä äidin tai isän, mummin, papan tai vaikkapa kummin
kanssa. Ryhmässä liikutaan paljon ja koetaan musiikillisia käsitteitä (kuten käsiteparit hiljainen-voimakas ja hidas-nopea) liikkeen, laulun ja soiton kautta. Harjoitellaan ryhmässä toimimista ja sosiaalisia taitoja. Tuetaan laulamalla lapsen puheen kehitystä ja laajennetaan sanavarastoa. Lauletaan tuttuja ja uusia laulujauudelleen ja uudelleen, sillä lapsi nauttii kertaamisesta. Muskari tarjoaa elämyksiä,
positiivisia musiikin kokemuksia ja lämmintä yhdessäoloa. Laulun ja liikkeen lisäksi
soitetaan rytmisoittimia, lorutellaan, kuunnellaan musiikkia sekä väritetään tuntia lapsia innostavilla virikkeillä, kuten palloilla, leikkivarjolla, huiveilla ja käsinukeilla.


3-6-vuotiaat

Turvallisessa ilmapiirissä rohkaistaan lasta ilmaisemaan itseään musiikin eri keinoin. Lapsi
saa itse tehdä, kokeilla ja kokea onnistumisia leikinomaisessa toiminnassa. Muskarituntien
teemassa on usein mukana tarina, jonka mukana lapset saavat musisoida ja hyödyntää
omaa luovuttaan ja mielikuvitustaan. Soitetaan rytmi- ja melodiasoittimia, lauletaan,
liikutaan ja kuunnellaan musiikkia. Harjoitellaan oman vuoron odottamista, toisten
kuuntelemista ja muita sosiaalisia ryhmässä toimimisen taitoja. Opetellaan musiikin peruskäsitteitä kokonaisvaltaisesti liikkeen, laulun ja soiton kautta. Käsinuket, rytmirinkula, pallot, huivit, höyhenet yms. tuovat tunteihin esteettisyyttä ja elämyksellisyyttä.

 

Soitinvalmennusryhmä 6-8 -vuotiaille lapsille

Syvennetään jo aiemmin muskarissa opittuja taitoja laulaen, soittaen,
liikkuen, kuunnellen ja improvisoiden. Harjoitellaan ryhmän yhteistä sykettä ja tutustaan alkeisteoriaanmm. kehorytmien ja rytmikorttien avulla. Kehitetään lapsen musiikillista ilmaisukykyä ja tuetaan lapsen persoonallisuuden kasvua. Korostetaan vuorovaikutusta ja tekemällä oppimista. Lukuvuoden aikana syvennytään paremmin muutamaan soittimeen kuten kantele, nokkahuilu, piano tai ukulele, joiden lisäksi soitetaan monia muita rytmisoittimia. Lisäksi tutustutaan soitinesittelyjen merkeissä eri instrumentteihin (esim. viulu, sello, piano, kitara, huilu jne.). Lapsi saa myös valmiuksia musiikkiopiston soitonopiskeluun.