Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Ryhmiä torstai-iltapäivisin vauvoille ja leikki-ikäisille, opettajana Tiiu Tuominen

Tunnin pituus 45 minuuttia, vauvoilla ja taaperoilla (0-2 v.) 30 min tunti.
Alle 3-vuotiaiden ryhmissä musisoidaan vielä yhdessä vanhempien, kummien tai vaikka isovanhempien kanssa, yli 3-vuotiaat osallistuvat tunneille jo ilman vanhempia. Ryhmän toiminnan kannalta on suositeltavaa, että siinä olisi vähintään viisi oppilasta. 

Soitinvalmennuksessa perhehdytään soiton alkeisiin kanteleen ja ukulelen avulla sekä tutustutaan myös muihin musiikkiopistossa opetettaviin instrumentteihin. Soitinvalmennus antaa valmiuksia musiikkiopiston soitonopiskeluun sekä yhteismusisointiin toisten lasten kanssa.

Ryhmien aikataulu torstaisin (22.8.24 alkaen):

klo 15.30-16.00 
vauvat 3-11 kk

klo 16.15-16.45 
taaperot 1-2 -vuotiaat (aikuisen kanssa)

klo 17.00-17.45
muskari 3-5 -vuotiaat (ilman aikuista)

klo 18.00-18.45
soitinvalmennus 6-7 -vuotiaat (mm. ukulele, kantele)

 

Ryhmien lopulliset aikataulut ja ryhmäjako muodostetaan ilmoittautumisten perusteella. 

Lukukausi

Syyslukukausi: 15 opetusviikkoa
opetus alkaa to 22.8. alkaen, päättyy 5.12.

Kevätlukukausi: 15 opetusviikkoa
opetus alkaa to 9.1. alkaen, päättyy 24.4.

Opetuspaikka

Opetuspaikka Keuruun ala-asteen musiikinluokka 259 (kivikoulun uudisosa, sisäänkäynti Kimaraa vastapäätä)

Maksut

71 € /lukukausi (oppitunnin kesto 30 min)
102 € / lukukausi (oppitunnin kesto 45 min)
112 € / lukukausi (soitinvalmennus, oppitunnin kesto 60 min)
Laskutus syyskuussa ja helmikuussa.
Sisaralennus -10 %. (kts. Lukukausimaksut)

Ilmoittautuminen

Sähköisellä ilmoittautumislomakkeella tai soittamalla musiikkiopiston toimistoon puh 040 178 4085 

Huom. Yksi tutustumiskerta maksutta. Opintojen lopettamisesta tulee huoltajan AINA ILMOITTAA PUHELIMITSE toimistoon.


Sisältökuvaukset eri ikäryhmistä:

Vauvat

3-10 kk -ikäisille vauvoille vanhempineen.

Tavoitteena on kokea turvallista yhdessäoloa ja vahvistaa äidin ja lapsen yhteyttä musiikin keinoin. Muskari antaa lapselle ja vanhemmalle elämyksiä ja lauluja kodin arkiaskareisiin ja laulutuokioihin.

Nautitaan musiikista ja väreistä. Totutellaan ympäristöön, ääniin ja toisiin lapsiin ja aikuisiin. Hahmotetaan omaa kehoa. Tutustutaan rytmisoittimiin ja koetaan musiikin rytmiä äidin tai isän kehon kautta liikkuen, mm. tanssien, keinuen ja körötellen. Rohkaistaan vauvaa käyttämään omaa ääntään ja lorutellaan paljon. Tuetaan vauvan kehitysvaiheita (ryömiminen, konttaaminen, nouseminen, kävelyttäminen, jne.) musiikin avulla.

Taaperot

1-2-vuotiaat tulevat muskariin yhdessä äidin tai isän, mummin, papan tai vaikkapa kummin kanssa.

Ryhmässä liikutaan paljon ja koetaan musiikillisia käsitteitä (kuten käsiteparit hiljainen-voimakas ja hidas-nopea) liikkeen, laulun ja soiton kautta. Harjoitellaan ryhmässä toimimista ja sosiaalisia taitoja. Tuetaan laulamalla lapsen puheen kehitystä ja laajennetaan sanavarastoa. Lauletaan tuttuja ja uusia lauluja uudelleen ja uudelleen, sillä lapsi nauttii kertaamisesta.

Muskari tarjoaa elämyksiä, positiivisia musiikin kokemuksia ja lämmintä yhdessäoloa.

Laulun ja liikkeen lisäksi soitetaan rytmisoittimia, lorutellaan, kuunnellaan musiikkia sekä väritetään tuntia lapsia innostavilla virikkeillä, kuten palloilla, leikkivarjolla, huiveilla ja käsinukeilla.

3-5 -vuotiaat

Turvallisessa ilmapiirissä rohkaistaan lasta ilmaisemaan itseään musiikin eri keinoin. Lapsi saa itse tehdä, kokeilla ja kokea onnistumisia leikinomaisessa toiminnassa.

Muskarituntien teemassa on usein mukana tarina, jonka mukana lapset saavat musisoida ja hyödyntää omaa luovuttaan ja mielikuvitustaan.

Soitetaan rytmi- ja melodiasoittimia, lauletaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkia. Harjoitellaan oman vuoron odottamista, toisten kuuntelemista ja muita sosiaalisia ryhmässä toimimisen taitoja. Opetellaan musiikin peruskäsitteitä kokonaisvaltaisesti liikkeen, laulun ja soiton kautta.

Käsinuket, rytmirinkula, pallot, huivit, höyhenet yms. tuovat tunteihin esteettisyyttä ja elämyksellisyyttä.

Soitinvalmennusryhmä 6-7 -vuotiaille lapsille

Syvennetään jo aiemmin muskarissa opittuja taitoja laulaen, soittaen,
liikkuen, kuunnellen ja improvisoiden. Harjoitellaan ryhmän yhteistä sykettä ja tutustaan alkeisteoriaanmm. kehorytmien ja rytmikorttien avulla. Kehitetään lapsen musiikillista ilmaisukykyä ja tuetaan lapsen persoonallisuuden kasvua. Korostetaan vuorovaikutusta ja tekemällä oppimista.

Lukuvuoden aikana syvennytään paremmin muutamaan soittimeen kuten kantele, nokkahuilu, piano tai ukulele, joiden lisäksi soitetaan monia muita rytmisoittimia. Lisäksi tutustutaan soitinesittelyjen merkeissä eri instrumentteihin (esim. viulu, sello, piano, kitara, huilu jne.).
Lapsi saa myös valmiuksia musiikkiopiston soitonopiskeluun.