Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Maastomittauspalvelut / Mittamiehet

Kartoitusmittaukset ja maastomallit

Mittauksia tehdään suunnittelun lähtötietojen keräämiseksi eri käyttötarkoituksiin.

Maastomalleista saadaan selvitettyä pinta-alat ja tilavuudet. Ne toimivat myös 3D kuvantamisen pohja-aineistona.

Rakennuspaikan merkintä

Paikka merkitään hyväksyttyjen rakennuslupapiirustusten mukaisesti sekä korkeusasema tarvittaessa.

Rakennussuunnitelmien maastoon merkintä

Merkinnät sovitaan tapauskohtaisesti työn tilaajan kanssa ko. rakennuskohteen luonteen mukaisesti.

Kaavan pohjakartta, täydennysmittaukset

Kaavoitusta ja suunnittelua varten tehtävät kartoitukset, tehdään takymetrilla ja GNSS-satelliittivastaanottimella.

Maanmittaustoimitusten maastotyöt ja rajankäynnit

Töistä laskutetaan työtunnit, kilometrikorvaukset ja materiaalikulut