Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Seuraparlamentin tavoitteena on Keuruun liikuntakulttuurin ja seuratoiminnan vahvistaminen koko kaupunkimme alueella. Seuraparlamentti tuo esille liikunnan vaikuttavuutta yhteiskunnallisena hyvinvointitekijänä sekä asukkaiden viihtyvyyden lisääjänä. Tavoitteena on myös koota paikallisten liikuntayhdistysten ja kaupungin liikuntapalveluiden voimavarat keskitetysti kaupungin liikuntaolosuhteiden parantamiseksi.

Seuraparlamentin asema, tehtävä ja tavoitteet

Seuraparlamentti on paikallisten liikuntayhdistysten muodostama asiantuntijaelin, joka tuottaa seurakentän yhteisen näkemyksen kaupungin hallintokuntien tietoon. Seuraparlamentilla ei ole varsinaista päätäntävaltaa kaupungin päätöksenteossa, vaan sen päätökset, esitykset ja lausunnot voivat toimia yhtenä perusteena liikunta-asioista päätettäessä.

Seuraparlamentti

  • kehittää liikuntatoimintaa yhteistoiminnassa kaupungin kanssa
  • kehittää liikuntaolosuhteita ja tekee esityksiä liikuntarakentamisen tärkeysjärjestyksestä kaupungille.
  • ideoi uutta toimintaa ja kehittää seurojen yhteistyötä.
  • tekee aloitteita ja antaa lausuntoja liikuntapalveluiden kehittämiseksi ja korostaa toiminnassaan liikunnan
    merkitystä hyvinvoinnin lisääjänä.
  • kehittää yhdessä kaupungin liikuntapalveluiden kanssa seuroille ja yksityisille kuntalaisille järjestettävää
    liikuntakoulutusta, ottaa kantaa avustusperiaatteisiin sekä vuoro- ja taksapolitiikkaan.
  • toimii kaikkien liikuntayhdistysten edunvalvojana.

Seuraparlamentin jäsenet ja kokouskäytännöt

Liikuntaseurat ovat nimenneet kaksi edustajaa ja kaksi varaedustajaa parlamenttiin. Seuraparlamentti tekee päätökset yhteisen näkemyksen mukaisesti. Seuraparlamentin puheenjohtaja valitaan syksyn kokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Seuraparlamentin puheenjohtajuus kiertää seurojen kesken.

Seuraparlamentti kokoontuu vähintään 2 krt vuodessa, keväisin ja syksyllä. Seuraparlamentti voi kutsua asiantuntijoita kokouksiinsa. Koollekutsujana toimii Keuruun liikuntapalvelut.

Kokouspöytäkirjaa pitää kaupungin edustaja. Kokouskutsu lähetetään seuroille viimeistään 3 viikkoa ennen kokousta sähköpostitse ja esityslista viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta. Kokouksen esityslistalle voi kuka tahansa esittää asioita. Ehdotukset esityslistalle on jätettävä vapaa-aikapäällikölle vähintään 2 viikkoa ennen kokousta, aikataulusta ilmoitetaan kokouskutsun yhteydessä.

Seuraparlamentin pöytäkirjat viedään kasvun ja hyvinvoinnin lautakunnan kokoukseen tiedoksi ja julkaistaan kaupungin nettisivulla.

Seuraparlamentti voi tarpeen mukaan myös kokoontua etäyhteyksin.
Kokouksista ei makseta kokouspalkkiota.

Seuraparlamentin pöytäkirjat

 Lue tästä linkistä seuraparlamentin muistio 13.2.2024