Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Opiskele varhaiskasvatustiedettä tai erityispedagogiikkaa avoimessa yliopistossa syksyllä 2023

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoaa syksyllä 2023 mahdollisuuden opiskella varhaiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan aineopinnot yhteisöllisessä opintoryhmässä verkkovälitteisesti. Varhaiskasvatustieteen aineopinnot ovat osa varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevöittäviä opintoja ja erityispedagogiikan aineopinnot osa erityisopettajaksi pätevöittäviä opintoja. Aineopintokokonaisuudesta saa myös lisäpisteitä tutkintoon tähtäävissä avoimen väylän hauissa.

Tule mukaan kaikille avoimeen infotilaisuuteen, jossa kerrotaan opinnoista sekä varhaiskasvatuksen ja erityispedagogiikan tutkintokoulutukseen hakemisesta tiistaina 30.5.2023 klo 17.30-19:00.

Varhaiskasvatustieteen aineopintoryhmään ovat tervetulleita kaikki lasten oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta kiinnostuneet, joilla on suoritettu kasvatustieteen tai kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen tai varhaiskasvatuksen perusopintokokonaisuus (25 op).

Erityispedagogiikan aineopintoryhmään ovat tervetulleita kaikki oppimisen ja osallistumisen esteistä ja niiden poistamisesta sekä vammaisten ja muiden tukea tarvitsevien ihmisten tukemisesta kiinnostuneet, joilla on suoritettuna erityispedagogiikan perusopintokokonaisuus (25 op).

Opinnoissa hyödynnetään paikallisia yhteisöllisiä työtiloja opiskelijoiden kokoontumisissa esim. ryhmänohjaustilanteissa sekä vapaamuotoisemmissa opiskelutilanteissa. 

Varhaiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan aineopintojen opiskelua yhteisöllisessä ryhmässä Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa — Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto (jyu.fi)

Muu avoimien korkeakoulujen opintotarjonta: 

Jyväskylän avoin ammattikorkeakoulu: Tutustu opintokokonaisuuksiin

Jyväskylän avoin yliopisto: Tutustu opintokokonaisuuksiin

Lisäksi: Maksuttomat avoimen yliopiston opintojaksot

Osaamiskokonaisuudet Keski-Suomen aluetarjonnassa 2022–2023

Osaamiskokonaisuudet koostuvat valikoiduista avoimen yliopiston opintojaksoista, joista opiskelija voi koota juuri häntä kiinnostavan ja hyödyttävän opintojen kokonaisuuden. Tutustu uusiin opintokokonaisuuksiin ja ilmoittaudu mukaan! 

Toteutuneet seutuopinnot 2020-2023

  • Avoimen yliopiston sosiaalityön opintokokonaisuus 25 op
  • Avoimen yliopiston erityispedagogiikan opintokokonaisuus 25 op
  • Avoimen yliopiston kasvatustieteen perusopinnot 25 op
  • Avoimen yliopiston Kasvatustieteen perusopinnot (Äänekoski) 25 op
  • Avoimen ammattikorkeakoulun Lähihoitajasta sosionomiksi -polkuopinnot

Lue erityispedagogiikan opinnot suorittaneiden kokemuksista avoimen yliopiston verkkosivuilla

Kaikille avoimia korkeakouluopintoja

Avoimet korkeakouluopinnot ovat kaikille avoimia iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot ovat osia yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnoista. Mikäli jatkat myöhemmin tutkintokoulutukseen, voit hakea opintojen sisällyttämistä tutkintoosi.

opiskelijoita ryhmässä keskustelemassa

Joustavaa opiskelua yksin ja yhdessä

Opinnot toteutetaan siten, että pystyt opiskelemaan esimerkiksi työn tai muiden opintojen ohella. Opiskelu sisältää esimerkiksi opintomateriaaleihin perehtymistä sekä yksin tai yhdessä työskennellen työstettäviä tehtäviä. 

Et ole yksin opintojesi kanssa. Saat aina tukea ja ohjausta opintoihisi ottamalla meihin yhteyttä. Aktivoikaa opiskelijaporukan kanssa yhteinen opintopiiri paikallisesti – yhdessä opiskelu on antoisampaa!

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Opintoihin ilmoittaudutaan avointen korkeakoulujen verkkosivujen kautta. Kunkin opintojakson kohdalla on kerrottu opintomaksun suuruus. Pääsääntö on, että opintomaksu on 15 euroa opintopisteeltä (op). Ilmoittautuminen on sitova.

Perumisehdot

  • Jyväskylän avoin yliopisto: Ilmoittautuessasi sitoudut oppiaineen Keski-Suomen opintoryhmään, sen aikatauluun sekä suoritustapoihin.
  • Jamk: Ilmoittautumisen voi perua maksutta viimeistään 14 päivää ennen opintojen alkua.

Edut opiskelijalle

Opinnoissa saat korkeakoulutasoista opetusta Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston asiantuntijoilta. Lisäksi saat oikeuden käyttää korkeakoulujen oppimateriaaleja, tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja. Myös kirjastopalvelut, mukaan luettuna elektroniset aineistot ovat käytössäsi.

Opinto-ote

Opintojaksojen suorittamisesta saat halutessasi opinto-otteen. Ota yhteyttä opintojakson järjestämisestä vastaavan korkeakoulun opintopalveluun.

 

Avoimia korkeakouluopintoja Keuruulla järjestävät Jyväskylän yliopisto (JYU) ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk). 

 Linkki sivulle avoin.jyu.fijamk_tunnus_sininen.png