Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Opiskele Keuruulla avoimia korkeakouluopintoja

Avointen korkeakouluopintojen tarjoaminen Keuruulla aloitettiin keväällä 2019. Tulevaa opintotarjontaa suunnitellaan jatkossa kysynnän ja palautteen perusteella. Avoimia korkeakouluopintoja järjestävät Jyväskylän yliopisto (JY) ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK). 

jamk.fi tunnusJyväskylän yliopisto logo

Laaja kattaus eri alan opintoja

Syksyn 2019 opintotarjottimella on sekä yksittäisiä opintojaksoja Jyväskylän ammattikorkeakoulun tarjonnasta että Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston järjestämät teemaillat sosiaalityöstä ja erityispedagogiikasta. Näin voit ”maistella” erilaisia sisältöjä eikä sinun tarvitse sitoutua opiskelemaan isoa kokonaisuutta.  Pääset siis esimerkiksi tutustumaan eri sisältöihin tai rakentamaan alkupolkua tutkintokoulutukseen. Jos opintoihin osoitetaan määrällisesti laajaa kiinnostusta, voidaan opintojaksojen lisäksi Keuruulla toteuttaa isompia opintokokonaisuuksia (esimerkiksi 25 opintopisteen laajuinen perusopintokokonaisuus).

Suurin osa opinnoista toteutetaan verkossa, mutta mikäli kysyntää on riittävästi, voidaan opetusta järjestää myös Keuruulla. 

Tutustu syksyn opintotarjontaan

Avoin yliopisto järjestää syksyn aikana teemaillat sosiaalityöstä ja erityispedagogiikasta. Mukana on paikallisia ja yliopiston puheenvuoroja. Tilaisuudet ovat maksuttomia. 

 • Avoimen yliopiston teemailta sosiaalityöstä 24.9.2019

Keuruulla järjestetään 24.9.2019 klo 17-20 sosiaalityön teemailta, jossa puhutaan sosiaalityön arjesta, resursseista, tulevaisuudesta ja opiskelusta.  Keskustelussa on mukana alueellisia sosiaalialan toimijoita, jotka tuovat keskusteluun erilaisia näkökulmia. Illan aikana kartoitetaan myös kiinnostusta sosiaalityön perusopintoihin ja alueellisen opintoryhmän muodostamiseen. Tilaisuus on maksuton. Tule kuulemaan ja keskustelemaan sosiaalialan ajankohtaisista kysymyksistä!

Paikka: Keuruun lukio/yläkoulun ruokala (Jussi Rainiontie 5 A).

Teemaillan ohjelma 24.9.

16.30-17.00     Kahvitarjoilu

17.00-17.15     Tervetulotoivotus
Kaupunginjohtaja Hannu Mars
Varajohtaja Merja Karjalainen, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
 
17.15-18.30      Näkökulmia ja keskustelua sosiaalityöstä
Sosiaaliasiamies Eija Hiekka, Keski-Suomen osaamisalan keskus KOSKE
Sosiaalityöntekijä Eero Pirttijärvi Mänttä-Vilppula
Perusturvajohtaja Ari Tuomi Petäjävesi
Perusturvajohtaja Tuija Koivisto Keuruu
Yliopistonopettaja Minna Strömberg-Jakka, joka on ollut laatimassa ”Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvitys” -raporttia 

Keskustelun vetäjinä ovat sosiaalityön yliopistonopettajat Helky Häkli ja Sirpa Tapola-Tuohikumpu Jyväskylän yliopiston avoimesta yliopistosta.

18.30-20.00      Sosiaalityön ydintä tavoittamassa - miksi opiskella sosiaalityötä avoimessa yliopistossa? Olisiko kiinnostusta alueellisen opiskeluryhmän perustamiseen?
 
Helky Häkli ja Sirpa Tapola-Tuohikumpu
Opiskelijapuheenvuoro

Kahvitarjoilua varten pyydämme ilmoittautumaan teemailtaan sähköisellä lomakkeella 23.9. mennessä osoitteessa https://urly.fi/1hdo

Kiinnostuneiden on mahdollista jatkaa opintoja sosiaalityön perusopintoihin (laajuus 25 opintopistettä, opintomaksu 250 euroa). Sosiaalityön perusopinnot toimivat johdatuksena sosiaalityöhön, sosiaalityön käytäntöihin ja yhteiskuntatieteelliseen ajatteluun. Mikäli alueelta löytyy kiinnostusta riittävästi (15 osallistujaa), on mahdollista muodostaa paikallinen opintoryhmä opiskelun tueksi.  Katso perusopintojen toteutuksesta tarkemmin https://urly.fi/1hdi

Osallistuminen teemailtaan otetaan huomioon Sosiaalityön perusopintojen, Sosiaalityön johdantokurssin (5 op), osasuorituksena lukuvuonna 2019-2020. Tilaisuudessa kerrotaan tarkemmin johdantokurssin suorittamisesta.

 

 

 • Avoimen yliopiston teemailta 5.11.2019 “Moninaisuus meissä – mitä meidän olisi hyvä tietää ja ymmärtää?”

Erityispedagogiikan teemailta järjestetään Keuruulla 5.11.2019 klo 17-20. Illan aikana keskustellaan mm. erilaisuudesta, oppimisen esteistä ja tukemisesta sekä osallisuudesta ja erityispedagogiikan opiskelusta. Illan aikana kartoitetaan myös kiinnostusta erityispedagogiikan perusopintoihin ja alueellisen opintoryhmän muodostamiseen. Tilaisuus on maksuton. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!

Paikka: Keuruun lukio/yläkoulun ruokala (Jussi Rainiontie 5 A).

Teemaillan ohjelma 5.11.

16.30-17.00     Kahvitarjoilu

17.00-17.15     Tervetulotoivotus
Kaupunginjohtaja Hannu Mars
Varajohtaja Merja Karjalainen, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

17.15-               Moninaisuus meissä - erityiskasvatuksen ja –opetuksen ajankohtaisia ilmiöitä

   • Miksi nuoret putoavat kelkasta vai putoavatko?
   • Miten koulujärjestelmä vastaa kaikkien lasten ja nuorten tarpeisiin?
   • Kuka on toinen ja kuka kuuluu joukkoon?                           
Keskustellaan kasvatuksen ja opetuksen mahdollisuuksista vastata näihin ilmiöihin ja kysymyksiin. Keskustelun johdattelijoina ovat yliopistonopettaja Liisa Kytölä ja erityispedagogiikan tuntiopettaja Katja Pihlaja Jyväskylän yliopiston Avoimesta yliopistosta. Keskustelijoina mukana myös paikallisia asiantuntijoita jakamassa kokemuksiaan.

19.00-20.00       Moninaisuuden äärellä - miksi opiskella erityispedagogiikkaa avoimessa yliopistossa? Olisiko kiinnostusta alueellisen opiskeluryhmän perustamiseen?

Liisa Kytölä ja Katja Pihlaja     

 Kahvitarjoilua varten pyydämme ilmoittautumaan teemailtaan sähköisellä lomakkeella 4.11. mennessä osoitteessa https://urly.fi/1hP7

Avoimen yliopiston erityispedagogiikan opintokokonaisuus (laajuus 25 opintopistettä, opintomaksu 250 euroa) on mahdollista suorittaa joustavasti omassa tahdissa. Mikäli alueelta löytyy kiinnostusta riittävästi (15 osallistujaa), on mahdollista muodostaa paikallinen opintoryhmä opiskelun tueksi. 

Erityispedagogiikka sopii hyvin kaikille, jotka kohtaavat päivittäin työssään (esim. luokanopettajat, koulunkäynninohjaajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö) erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Erityispedagogiikan opinnoissa keskiössä ovat yksilöllisyys, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys.

Katso perusopintojen toteutuksesta tarkemmin https://urly.fi/1hPd

 

Yrittäjyys ja liiketoiminta

Hyvinvointi ja sen edistäminen

Kielet ja viestintä

Tekniikka ja ICT

Biotalous ja ympäristö

Ilmoittautuminen JAMK:n verkkokursseille alkaa 1.8. klo 9.00 (sosiaali- ja terveysala klo 10.00)!

 

Kaikille avoimia korkeakouluopintoja

Avoimet korkeakouluopinnot ovat kaikille avoimia iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot ovat osia yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnoista. Mikäli jatkat myöhemmin tutkintokoulutukseen, voit hakea opintojen sisällyttämistä tutkintoosi.

 

 

Joustavaa opiskelua yksin ja yhdessä

Opinnot toteutetaan siten, että pystyt opiskelemaan esimerkiksi työn tai muiden opintojen ohella. Opinnot toteutetaan siten, että pystyt opiskelemaan esimerkiksi työn tai muiden opintojen ohella. Opiskelu sisältää esimerkiksi opintomateriaaleihin perehtymistä sekä yksin tai yhdessä työskennellen työstettäviä tehtäviä. 

Et ole yksin opintojesi kanssa. Saat aina tukea ja ohjausta opintoihisi ottamalla meihin yhteyttä. Aktivoikaa opiskelijaporukan kanssa yhteinen opintopiiri paikallisesti – yhdessä opiskelu on antoisampaa!

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Opintoihin ilmoittaudutaan avointen korkeakoulujen verkkosivujen kautta. Kunkin opintojakson kohdalla on kerrottu opintomaksun suuruus. Pääsääntö on, että opintomaksu on 15 euroa opintopisteeltä (op). Ilmoittautuminen on sitova.

Perumisehdot:

 • JYAY: Voit perua ilmoittautumisesi viikon sisällä ilmoittautumisajan päätyttyä tai suorittaa opinnot etänä. Jos lähiopetus ei toteudu, peruminen on maksutonta. Jos lähiopetus toteutuu, mutta haluat perua ilmoittautumisesi, veloitamme perumisesta aiheutuneina kuluina opintojakson maksun tai enintään 50 euroa. 
 • JAMK: 14 päivää ennen opintojen alkua.

Edut opiskelijalle

Opinnoissa saat korkeakoulutasoista opetusta Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston asiantuntijoilta. Lisäksi saat oikeuden käyttää korkeakoulujen oppimateriaaleja, tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja. Myös kirjastopalvelut, mukaan luettuna elektroniset aineistot ovat käytössäsi.

Opinto-ote

Opintojaksojen suorittamisesta saat halutessasi opinto-otteen. Ota yhteyttä opintojakson järjestämisestä vastaavan korkeakoulun opintopalveluun.