Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Kun vanhempainrahan maksaminen päättyy, lapsi on noin 9 kuukauden ikäinen. Huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon vanhempainvapaan jälkeen eri tavoin. Lapselle voidaan hakea paikkaa kunnalliseen tai yksityiseen varhaiskasvatukseen tai häntä voidaan hoitaa kotona.

Kelan maksamat kotihoidon tuet

Yksityisen hoidon tuki

Lapsen yksityisen hoidon tukea voi saada perhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja. Voit saada yksityisen hoidon tukea sen jälkeen, kun vanhempainraha on päättynyt. Tukea maksetaan aikaisintaan sen kuukauden alusta, jonka aikana lapsi täyttää 9 kuukautta.

Yksityisen hoidon tukea ei voi saada

  • jos lapsi on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa tai hänelle on varattu sieltä varhaiskasvatuspaikka.
  • jos lapsen yksityisessä varhaiskasvatuksessa on käytössä palveluseteli.
  • vanhempi, joka asuu eri taloudessa kuin lapsi.
  • samasta lapsesta, josta maksetaan vanhempainpäivärahaa. Sen sijaan perheen muista lapsista voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea vanhempainpäivärahan aikana.
  • lapsesta, joka oleskelee ulkomailla yli 3 kuukauden ajan.

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu

  • hoitoraha.
  • hoitolisä.
  • mahdollinen kuntalisä kotikunnan mukaan. Keuruulla ei ole käytössä kuntalisää.

Yksityisen hoidon tukea voi hakea toinen lapsen vanhemmista tai muu huoltaja. Kela maksaa tuen kuitenkin aina suoraan yksityiselle hoitajalle tai varhaiskasvatuksen tuottajalle. Yksityisen hoidon tuki on verotettavaa tuloa varhaiskasvatuksen tuottajalle, mutta ei tukea hakevalle perheelle. Hoitoraha ja hoitolisä maksetaan jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta.