Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Asemakaava-alueen ulkopuolelle rakennettaessa voidaan tarvita erillinen suunnittelutarveratkaisu ja / tai poikkeamispäätös ennen rakennusluvan hakemista. Rakennusjärjestyksen liitekarttaan on merkitty alue, jonka sisällä on katsottu olevan erityistä suunnittelutarvetta, eli ns. suunnittelutarvealue.

Suunnittelutarveratkaisua haetaan Lupapiste.fi asiointipalvelun kautta. Hakemuksen ratkaisee Elinvoiman ja asuinympäristön lautakunta.