Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

Tuulivoimakaavoituksen periaatteet

Keuruun kaupunginvaltuusto päätti 11.12.2023 § 54 tuulivoimakaavoituksen periaatteet. Kaupunginvaltuuston päättämät linjaukset luovat pohjan tuulivoimaan liittyvien aloitteiden käsittelylle.

  1. Osayleiskaavat laaditaan hankkeeseen ryhtyvän kustannuksella (kaavoitussopimus), oikeusvaikutteisena osayleiskaavana maankäyttö- ja rakennuslain 77 a-c §:n mukaan siten, että voimaloiden rakennusluvat voidaan suoraan myöntää yleiskaavan perusteella. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaupunginhallitus ei voi sopia sitovasti tavoitteista kaavoitussopimusvaiheessa, koska yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.
  2. Hanketoimijalta edellytetään maanomistajasopimuksia ja maanomistajasopimuksiin kirjataan menettely purkuvakuudesta.
  3. Edellytetään, että sähköverkon siirtolinjojen osalta hanketoimijalta solmii maanomistajien kanssa erilliset maankäyttösopimukset kaavoitettavan alueen ulkopuolisista maa-alueista ja maksaa kokonaiskorvauksena vähintään 1€/m2. Erikseen sovittaessa toissijaisena vaihtoehtona voidaan käyttämään lunastusmenettelyä.
  4. Tuulivoimalat sijoitetaan siten, että etäisyys pysyvään- ja loma-asutukseen tuulivoimalasta on vähintään 1,5 km.
  5. Kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointimenettely tulee suorittaa siten, että kuulemiset voidaan suorittaa yhtä aikaa.
  6. Tuulivoimakaavoissa tulee tutkia myös aurinkovoiman rakentamismahdollisuudet.
  7. Hanketoimijaa edellytetään aktiiviseen yhteistyöhön yksityisten maanomistajien neuvottelukuntien kanssa.
  8. Mahdolliset toisiin kuntiin ulottuvat ulkoisvaikutukset tulee tuoda tiedoksi ja osoittaa, millä tavoin asianosaisia on asiasta tiedotettu.

 

Tuulivoimakaavoitukseen liittyviä osallisuustilaisuuksia