Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Työllisyyspalvelut kehittää ja toteuttaa työllisyyden hoitoon liittyviä hankkeita, jotka tukevat kaupungin työllistämisvelvoitteiden toteutumista, yhteistyössä Keuruun työllistämisverkoston kanssa.

Hanketoiminnan tavoitteena on

  • kehittää työllistämistoimintaa vision, koko Keuruu työllistää, suuntaan.
  • vahvistaa toimintaa ja toimintaa ohjaavia resursseja.
  • tukea uusien toimintamuotojen kehittymistä.
  • laajentaa toimintaa nykyisillä toiminta-alueilla uusilla palveluilla.
  • laajentaa toimintaa uusille toiminta-alueille nykyisillä palveluilla.
  • luoda edellytyksiä uusille tuetun ja valmentavan työllistämisen muodoille.

JOKO Työelämään -hanke

Kolmivuotisen JOKO Työelämään -hankkeen tavoitteena on madaltaa elinkeinoelämän kynnystä työllistää vieraskielisiä henkilöitä. Hankkeen yksilöllisesti räätälöitävillä toimilla pyritään tukemaan maahan muuttaneiden henkilöiden työelämään kiinnittymistä, kotoutumista ja osallisuutta. Hanke toimii linkkinä työnantajien ja -hakijoiden välillä. Hankkeen työntekijät tarjoavat tukea vieraskielisten henkilöiden työhön perehdyttämiseen ja työelämän kielitaidon kartuttamiseen.

Euroopan unionin osarahoittaman JOKO Työelämään -hankkeen toiminta-aika on 1.1.2024–31.12.2026.

Seuraa hankkeen ajankohtaisia kuulumisia sosiaalisessa mediassa:

Yhteystiedot

Riikka Palomäki
Projektipäällikkö
040 540 5916
riikka.palomaki(at)keuruu.fi

Anna-Maija Korpela
Valmentaja
040 509 7063
anna-maija.korpela(at)keuruu.fi

Eu:n, ELY-keskuksen, JOKO Työelämään -hankkeen ja Keuruun kaupungin logot

Paja 2.1 -hanke

Nuorisotakuu

Hallitusohjelmaan sisältyy nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen siten, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 29-vuotiaalle vastavalmistuneelle voidaan tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.

Paja 2.1 -hanke tekee nuorisotakuun mukaista toimintaa toteuttamalla varhaisen välittämisen mallia, jossa nuoresta pyritään ottamaan koppi jo hänen ilmoittautuessaan TE-toimistoon, tai kun jääminen opiskelun ulkopuolelle selviää. Työllisyyspalveluissa on oma nuorten palveluohjaaja joka toimii yhteistyössä työpajan yksilövalmentajan ja työpajaohjaajan kanssa. Palveluja suunnitellaan monialaisesti yhteistyöverkoston kanssa.

Paja 2.1 -hanke tuottaa nuorille pajatoimintoina erilaisia aktiviteetteja mm. mediapaja, elämyspajaa ja remonttipajaa sekä matalan kynnyksen toimintaa jossa liikutaan ja tehdään ruokaa. Nuorten pajatoiminnot osallistuvat myös Keuruun kaupungin ehkäisevään päihde- ja huumetyöhön. Nuorten etsivätyöntekijä tekee yhteistyötä nuorten työpajan kanssa.

Nuorten toiminnoille on olemassa omat pajatilat "Nuorten Navikka" jossa yksilövalmentaja ja työpajaohjaaja ovat tavattavissa. Tilat sijaitsevat osoitteessa Kivilouhoksentie 3 .

Navikka toiminnoissa on mahdollista tutustua eri aloihin sekä koulutusvaihtoehtoihin. Sinulla on myös mahdollisuus saada pajalla suorittamistasi tehtävistä osaamistodistus, josta on hyötyä hakeutuessasi opiskelemaan. Navikassa on mahdolista suorittaa 64 eri tutkinnon osaa tai 12 perustutkintoa tai 3 ammattitutkintoa.

Yhteystiedot

Niina Kotilainen
Yksilövalmentaja
p. 040 6585 504
niina.kotilainen(at)keuruu.fi 

Päivi Närvä
Työpajaohjaaja
p. 040 7206316
paivi.narva(at)keuruu.fi