Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Rakennus tulee liittää yleiseen viemäriin aina kun se on mahdollista.

Jätevesien käsittely haja-asutusalueilla

Jos rakennat kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolelle, sinun on järjestettävä jäteveden käsittely niin, että jätevesi ei kuormita ympäristöä.

Vaatimukset kiinteistön jätevesien käsittelystä löytyvät haja-asutusalueiden talousjätevesien käsittelyä koskevasta asetuksesta. Lisätietoa löydät mm. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton sivuilta.

Rakennuslupahakemusta jättäessäsi, sinun on laitettava liitteeksi suunnitelma jätevesien käsittelystä. Suunnitelman laatii asiantuntija. Lomakkeet ja lisäohjeita saat rakennusvalvonnan sivuilta.

Jos teet kiinteistösi jätevesijärjestelmään parannuksia tai järjestelmä uudistetaan kokonaan, sinun on haettava ensin toimenpidelupa rakennusvalvonnasta.

Paikalliset jätehuoltoyritykset tekevät sakokaivojen jätevesien tyhjennykset. Katso jätehuoltoyritysten yhteystietoja tästä linkistä.

Keuruun kaupungin vastaanottopaikka jätevesille on Jaakonsuon jätevesipuhdistamo.